To fellelser i PFU

Pressens Faglige Utvalg (PFU) hadde kun fire saker som har gjennomgått full tilsvarsrunde til behandling i utvalgets mai-møte. Aftenposten og Lofotposten gikk fri, mens PFU fant presseetiske overtramp i klager mot Klassekampen og Budbæreren.

Klassekampen ble felt for å ha gått lenger i en tittel enn det var dekning for. Fellelsen i klagen mot Budbæreren handlet om at redaktøren innehar en dobbeltrolle idet hun også er kommunikasjonsleder for egen utgiver. «Etter PFUs mening er det å være kommunikasjonsleder for egen utgiver ikke forenlig med samtidig å være redaktør», sa PFU og felte på VVP 2.2.

Tre av fire saker ble behandlet i åpent møte og streamet:
037/22 – Bane Nor mot  AftenpostenIKKE BRUDD (samlet vurdering)
048/22 – Tor Åm mot KlassekampenBRUDD (4.4)
058/22 – Stein Gudvangen mot BudbærerenBRUDD (2.2)

Lukket sak:
030/22 – NN mot Lofotposten – IKKE BRUDD

I tillegg behandlet PFU 17 klager som har gjennomgått forenklet behandling, der sekretariatet hadde innstilt på «ikke brudd» uten å gjennomføre tilsvarsrunde. I alle disse sakene vedtok PFU innstillingene.

Neste og siste møte før sommerferien i PFU er onsdag 22. juni.

Her er opptak fra maimøte: