Fire fellelser – og fire fri

Saltenposten, Bladet Vesterålen, TV 2 og Avisen Agder ble felt av PFU i det siste møtet i 2021.

Det var kun åtte saker som har gjennomgått full behandling på bordet til PFU i deres siste møte for i år. I fem av klagesakene ble behandlingen streamet av Journalisten.

Slik konkluderte PFU i disse åpne sakene:

127/21 – Bodø pensjonskasse mot Avisa NordlandIKKE BRUDD (samlet vurdering)
143/21 – Bodø pensjonskasse mot NRKIKKE BRUDD
181/21 – Fauske kommune mot SaltenpostenBRUDD (3.2, 4.14)
182/21 – Bodø kommune mot NRK IKKE BRUDD
211/21 – Heidi K. A. Røreng mot Bladet VesterålenBRUDD (3.2, 4.7, 4.14)

Slik konkluderte PFU i de tre sakene som ble behandlet i lukket møte:

150/21 – NN mot TV 2 – BRUDD (3.2, 4.5, 4.14)
195/21 – NN mot Avisen Agder – BRUDD (3.2, 4.7, 4.14)
198/21 – Lene Mordal mot Lillesands-Posten IKKE BRUDD

Andre saker

PFU konkluderte også i ytterligere åtte saker som var innstilt på «ikke brudd» etter en forenklet behandling. I alle disse saken ble innstillingen vedtatt.

PFUs første møte i 2022 er onsdag 26. januar, men allerede tirsdag 11. januar blir det mulig å få litt presseetisk påfyll gjennom arrangementet «Etikkåret 2021». Her blir det debatter om aktuelle presseetiske tema og presentasjon av PFU-statistikken.