Stortinget

Viser vei til de regler som gjelder for åpne plenumsmøter, høringsmøter og kontrollhøringer. Reglene for møteoffentlighet i Stortinget er dels slått fast i Grunnloven, og dels i Stortingets egne reglementer.

Viser vei til de regler som gjelder for åpne plenumsmøter, høringsmøter og kontrollhøringer. Reglene for møteoffentlighet i Stortinget er dels slått fast i Grunnloven, og dels i Stortingets egne reglementer. 

Stortingets forretningsorden regulerer Stortingets konstituering og arbeidsform. Forretningsordenen slår blant annet fast at møtene i Stortingets komiteer går for lukkede dører (§20), men at komiteen kan avholde såkalte høringsmøter og at disse som hovedregel skal gå for åpne dører (§21).

For såkalte kontrollhøringer finnes et eget  Reglement for åpne kontrollhøringer

For ordens skyld: Stortingets plenumsmøter, samt møtene i Odelstinget og Lagtinget går normalt for åpne dører etter  Grunnlovens § 84