Saker arkiv: 2015

2015

august

Sak 028/2015

Brudd på god presseskikk

Magnus Brekke Svanberg / advokatfirmaet Furuholmen AS mot SBS Discovery (Max)

Sak 337/14

Ikke brudd på god presseskikk

NN mot Dagens Næringsliv

Sak 097/15

Ikke brudd på god presseskikk

Foeva AS v/ daglig leder Per Halvorsen mot Aftenposten

Sak 188/15

Brudd på god presseskikk

NN mot Lindesnes

Sak 168/15

Brudd på god presseskikk

Steffen Tronstad mot Bergensavisen

Sak 072/15

Ikke brudd på god presseskikk

Norges Pelsdyralslag v/ Advokatfirmaet Elden mot NRK

Sak 110/15

Brudd på god presseskikk

Rema 1000 mot NRK

Sak 193/15

Ikke brudd på god presseskikk

NN mot Ryfylke

Sak 183/15

Brudd på god presseskikk

Mårten Leikarnes mot Åndalsnes Avis

Sak 380/14

Brudd på god presseskikk

Ultralydklinikken AS ved Dag Harald Hovind mot Varden

Sak 082ABC/15

Kritikk

Anne Lise Arnesen Elgesem, Rådet for legeetikk m.fl., Menneskeverd mot NRK

Sak 361AB/14

Brudd på god presseskikk

["31455"] mot Hamar Dagblad

Sak 158/15

Brudd på god presseskikk

Fredrikstad kommune mot Demokraten