PFUs maimøte

Tirsdag 26. mai møtes Pressens Faglige Utvalg (PFU) til møte. 16 saker skal til full behandling.

Saker med full behandling:

1. Sak 200/14 – Jensen/Willoch Neverdal mot Kamille Kids
2. Sak 312/14 – Adv. Elden/Ronny Alte mot NRK (Østfold)
3. Sak 023/15 – Gunnar Hagen mot Varden
4. Sak 038/15 – Adv.Johan Rysst Heilmann pva.klient mot Moss Avis
5. Sak 042/15 – NN mot Dagsavisen Fremtiden
6. Sak 043/15 – NN mot Drammens Tidende
7. Sak 057/15 – NN mot Varden
8. Sak 061/15 – NN mot Romerikes Blad
9. Sak 071/15 – Q-Park mot TV2
10. Sak 073/15 – Erik Frøysnes mot Fædrelandsvennen
11. Sak 074/15 – Ann Kristin Moen mot Akershus Amtstidende
12. Sak 094/15 – Forskningsprogrammet Concept/NTNU mot NRK Brennpunkt
13. Sak 095/15 – NN mot Ringerikes Blad
14. Sak 099/15 – NN mot NRK (Nordland/Dagsrevyen)
15. Sak 102/15 – Sigmund Fostad mot Opdalingen
16. Sak 104/15 – Odd Petter Olderskogen Leknes mot Helgelands Blad

I løpet av PFU-møtet behandles også klagesaker med forslag om avvisning (manglende samtykke fra direkte berørt part, saken er foreldet eller ligger utenfor PFUs område), henleggelse (manglende medvirkning fra klager) og klagesaker der sekretariatet har foreslått en forenklet saksbehandling og innstilt på «ikke brudd på god presseskikk». Også saker der det er oppnådd minnelig ordning (enighet mellom klager og innklaget) og/eller at klagen er trukket av klager, blir forelagt utvalget.
Se vår ordliste her.
Åpenhet i PFU
Pressens Faglige Utvalg praktiserer åpenhet rundt saksbehandlingen og møtene.De som ønsker å overvære et PFU-møte, må rette en forespørsel om dette til PFU-sekretariatet minst ett døgn før det aktuelle møtet. Sekretariatet vil da ta kontakt med partene i sakene som skal behandles. Selv om PFUs møter i utgangspunktet er åpne, er det ingen andre enn PFUs medlemmer og sekretariat som har talerett under møtet.
Web-TV
Fagbladet Journalisten overfører vanligvis behandlingen av noen utvalgte saker direkte via sine nettsider.Sakene som overføres er:
Sak 094/15 – Forskningsprogrammet Concept/NTNU mot NRK Brennpunkt
Sak 061/15 – NN mot Romerikes Blad
Sak 071/15 – Q-Park mot TV2 

 

Tirsdagens møte starter kl. 9.30 og sendingen starter samtidig.

Les mer om PFU her