PFUs konklusjoner

Fem redaksjoner har brutt god presseskikk, konkluderte PFU i november-møtet.

Totalt hadde PFU elleve klagesaker som har gjennomgått full behandling, til vurdering:

Sak 113/17 – Adv Knut Henning Larsen pva klient mot Lister – IKKE BRUDD
Sak 115/17 – Nesodden SV mot Akershus Amtstidende BRUDD (4.1, 4.15)
Sak 134/17 – Adv Tore Roald Riedl pva klient mot Aftenposten – IKKE BRUDD
Sak 144/17 – NN mot Nettavisen – UTSATT
Sak 152/17 – Bodø Havn HF mot Dagens Næringsliv BRUDD (3.2, 4.14)
Sak 156/17 – StayClassy AS mot Dinside BRUDD (4.14)
Sak 160/17 – Ålesund kommune mot Nytt i Uka IKKE BRUDD
Sak 179/17 – Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) mot MorgenbladetBRUDD (4.4) / KRITIKK (4.14)
Sak 198/17 – Stefan Heggelund mot LO-Aktuelt IKKE BRUDD
Sak 213/17 – Widerøe AS mot NRK – BRUDD (3.2, 4.1, 4.13)
Sak 220/17 – Tangen Consulting mot Budstikka IKKE BRUDD

PFU praktiserer åpenhet rundt saksbehandlingen og møtene, og fagbladet Journalisten overfører vanligvis behandlingen av et utvalg saker direkte via sine nettsider. I utvalgets november-møte ble behandlingen av fem saker overført: klagene mot  Dagens Næringsliv, Dinside, Morgenbladet, LO-Aktuelt og NRK.

Utvalgets uttalelser blir publisert i PFU-basen så snart de foreligger og er formidlet partene.


Andre saker
PFU behandlet også klagesaker der sekretariatet hadde innstilt på «ikke brudd» etter forenklet behandling. Videre fikk utvalget seg forelagt saker  med forslag om avvisning (pga. manglende samtykke fra direkte berørt part, foreldelse eller ligger utenfor PFUs område) og henleggelse (manglende medvirkning fra klager). Dessuten ble saker der det er oppnådd minnelig ordning (enighet mellom klager og innklaget) og/eller at klagen er trukket av klager, referert for utvalget.