PFUs junimøte

Dagens PFU-møte starter kl 10:00, utvalget skal behandle åtte klagesaker mot mediene. To av klagesakene overføres på Journalisten.no.

1. Sak 142/15 – HELP Forsikring AS v/ adm. dir. Johan Dolven mot Halden Arbeid
2. Sak 119/15 – NN mot Bygdebladet Randaberg og Rennesøy
3. Sak 119/15 – Johnny Olaussen/Gamvik FrP mot Finnmarken
4. Sak 108/15 – Hege og Henning Vale Baann mot Porsgrunns Dagblad
5. Sak 167/15 – A-Media AS v/ Egil Marthin Solberg mot Haugesunds Avis
6. Sak 151/15 – Lasse Robert Øverlier mot Oppland Arbeiderblad
7. Sak 134/15 – Tove Fjerdingstad mot Kanalen
8. Sak 127/15 – Erling Fossen mot Nettavisen

I løpet av PFU-møtet behandles også klagesaker med forslag om avvisning (manglende samtykke fra direkte berørt part, saken er foreldet eller ligger utenfor PFUs område), henleggelse (manglende medvirkning fra klager) og klagesaker der sekretariatet har foreslått en forenklet saksbehandling og innstilt på «ikke brudd på god presseskikk». Også saker der det er oppnådd minnelig ordning (enighet mellom klager og innklaget) og/eller at klagen er trukket av klager, blir forelagt utvalget.
Se vår ordliste her.
Åpenhet i PFU
Pressens Faglige Utvalg praktiserer åpenhet rundt saksbehandlingen og møtene.De som ønsker å overvære et PFU-møte, må rette en forespørsel om dette til PFU-sekretariatet minst ett døgn før det aktuelle møtet. Sekretariatet vil da ta kontakt med partene i sakene som skal behandles. Selv om PFUs møter i utgangspunktet er åpne, er det ingen andre enn PFUs medlemmer og sekretariat som har talerett under møtet.
Web-TV
Fagbladet Journalisten overfører behandlingen av to av sakene direkte via sine nettsider. Dagens møte starter kl. 10.00, og sendingen starter samtidig.

Les mer om PFU her