PFU-møte tirsdag 28.04.2015

Tirsdag 28. april samles Pressens Faglige Utvalg (PFU) til nytt møte. Tolv saker skal ha full behandling.

Saker med full behandling:

Sak 392/14 – Psykia AS mot Dagens Medisin
Sak 395/14 – Kai-Robert Mikalesen mot NRK
Sak 009/15 – Oda Karine Sparhell og Mirijam Thorsen mot Dagens Næringsliv
Sak 022/15 – Hallstein Bast mot Østlands-Posten
Sak 027/15 – NN mot Agder
Sak 051/15 – NN mot NRK Østfold
Sak 053/15 – NN mot Bergensavisen
Sak 054/15 – NN mot Nettavisen
Sak 057/15 – NN mot Varden
Sak 059/15 – Jon Andreas Håtun mot Her og Nå
Sak 071/15 – Q-Park mot TV 2
Sak 083/15 – Agder Journalistlag mot Agderposten

I løpet av PFU-møtet behandles også klagesaker med forslag om avvisning (manglende samtykke fra direkte berørt part, saken er foreldet eller ligger utenfor PFUs område), henleggelse (manglende medvirkning fra klager) og klagesaker der sekretariatet har foreslått en forenklet saksbehandling og innstilt på «ikke brudd på god presseskikk». Også saker der det er oppnådd minnelig ordning (enighet mellom klager og innklaget) og/eller at klagen er trukket av klager, blir forelagt utvalget.
Se vår ordliste her.
Åpenhet i PFU
Pressens Faglige Utvalg praktiserer åpenhet rundt saksbehandlingen og møtene.De som ønsker å overvære et PFU-møte, må rette en forespørsel om dette til PFU-sekretariatet minst ett døgn før det aktuelle møtet. Sekretariatet vil da ta kontakt med partene i sakene som skal behandles. Selv om PFUs møter i utgangspunktet er åpne, er det ingen andre enn PFUs medlemmer og sekretariat som har talerett under møtet.
Web-TV
Fagbladet Journalisten overfører vanligvis behandlingen av noen utvalgte saker direkte via sine nettsider.Sakene som overføres er:Kommer snart.

Tirsdagens møte starter kl. 9.30 og sendingen starter samtidig.

Les mer om PFU her