PFU-møte 24. mars

13 saker til full behandling i PFUs marsmøte. Her er sakslista.

Åpne saker – stream fra kl 09.00

Sak 256-20 – Mads Hansen mot Se og Hør

Sak 067-20 – Tore Wullum mot Adresseavisen

Sak 173-20 – Kjellrun Åsebø mot NRK

Sak 197-20 – Rune Madsen ved advokat mot Nordlys

Sak 217-20 – Preben Myrvang mot Rana Blad

Sak 220-20 – Preben Myrvang mot Avisa Nordland

Sak 221-20 – Hilde Holm mot Agderposten

Sak 223-20 – Kulturparken Nor Museum og Jan W. Schüssler mot Glåmdalen

Sak 250-20 – Rauma kommune mot Fagbladet

Sak 252-20 – May Martinsen mot Filter Nyheter

Sak 253-20 – Geir Dahl og Berit Fjeld mot Halden Arbeiderblad

Lukkede saker – stream av:

Sak 210-20 – NN mot Bergensavisen

Sak 241-20 – NN mot Oppland Arbeiderblad

 

I løpet av PFU-møtet behandles også klagesaker der sekretariatet har foreslått en forenklet saksbehandling og innstilt på «ikke brudd på god presseskikk». Også saker der det er oppnådd minnelig ordning (enighet mellom klager og innklaget) og/eller at klagen er trukket av klager, blir referert for utvalget. Klager som mangler samtykke og/eller er foreldet blir avvist. Det samme med klager mot publikasjoner som ikke er en del av PFU-ordningen.