Mads Hansen mot Se og Hør

PFU-sak 256/20


SAMMENDRAG:

Se og Hør publiserte 15. desember 2020 en artikkel i papirmagasinet om TV-profilen Mads Hansen med stikktittelen: «Mads Hansen og samboeren bløffer om hvordan de møttes», og hovedtittelen: «– Da juger vi begge to».

I oppslaget ble det også brukt følgende stikktitler:

«*Sønnen fridde for ham
 *Fotballkarrieren
 *Tvilte på ‘Farmen’»

I ingressen stod det:

«Han slenger med leppa om alt og alle. Slikt blir det bråk av, men å lyve – ja, det gjør Mads Hansen bare om sitt eget kjærlighetsliv.»

Det ble publisert flere bilder, blant annet av Mads Hansens bolig.

I artikkelen ble det henvist til hva som kom frem i Hansens bok «Min Instatory». Det ble også referert til et intervju i NRK-programmet «Kåss til kvelds»:

«I ‘Kåss til kvelds’ forteller 36-åringen at han i snitt bruker åtte timer hver eneste dag for å legge ut og kommentere ting i sosiale medier.»

Se og Hør skrev til slutt i artikkelen:

«Mads ønsker ikke å gi noen kommentar til Se og Hør i denne saken.» 

 

KLAGEN:

Klager er Mads Hansen. Han mener Se og Hør har brutt god presseskikk på følgende punkter i Vær Varsom-plakaten:

  • 3.2, om opplysningskontroll og kildebredde
  • 3.3, om premisser
  • 3.7, om sitatbruk
  • 4.2, om skillet mellom kommentar og fakta
  • 4.3, om privatliv
  • 4.4, om dekning for titler etc.
  • 4.12, om bildebruk

Klager opplyser at han har takket nei til å gjøre reportasje i Se og Hør. Den påklagede artikkelen er en sitatsak, forteller klager, der mesteparten av innholdet er hentet fra klagers bok. Klager reagerer ikke på at Se og Hør har laget en sitatsak, men på det han mener er etiske overtramp.

Klager mener han er blitt feilsitert. I artikkelen står det: «I Kåss til kvelds» forteller 36-åringen at han i snitt bruker åtte timer hver eneste dag for å legge ut og kommentere ting i sosiale medier.»

Klager opplyser at det han sa i programmet, er at han har gjennomsnittlig skjermtid på åtte timer. Klager mener dette utgjør en vesensforskjell.

Videre reagerer klager på at huset hans er avbildet. Klager skriver:

«Dette oppfattes som ubehagelig for meg, og ikke minst for samboeren min. Jeg har hele tiden vært veldig bevisst på å ikke avsløre adressen min og hvor jeg bor. Jeg har hemmelig adresse og telefonnummer, og har konsekvent takket nei til alle forespørsler om saker eller bilder fra hjemmet mitt. Lierskogen er ikke større enn, og huset har et såpass unikt utseende i nabolaget, at folk vil kunne finne ut hvilket hus det er snakk om etter å ha sett bildet.»

Klager påpeker at det til slutt i reportasjen står at han ikke ønsker å kommentere saken. Dette er en feil, forteller klager:

«Jeg har aldri blitt informert om denne saken før den sto på trykk, og langt mindre blitt spurt om å kommentere noe. Jeg har vært i kontakt med Se og Hør, og de hevder at journalisten har forsøkt å få tak i meg to ganger, uten hell. Etter å ha bedt de bevise det viser det seg at de da snakker om to reportasje-henvendelser fra i sommer/høst, som jeg begge takket nei til. Jeg var som sagt aldri klar over denne reportasjen før den sto på trykk.»

 


FORSØK PÅ MINNELIG LØSNING:

Partene har vært i kontakt med sikte på å løse saken i minnelighet, uten at dette har ført fram.

 

TILSVARSRUNDEN:

Se og Hør avviser at god presseskikk er brutt. Mediet opplyser om hva som ble sagt i TV-programmet «Kåss til kvelds»:

«Else Kåss Furuseth: – Hvor mange timer er du på mobben i løpet av en dag?

Mads Hansen: – Dette er jo flaut. Du får jo sånn hver uke forrige ukes skjermtid får man opp som varsel. Så da lå jeg på småpene åtte timer pr dag.

Else Kåss Furuseth: – For du er jo på en måte moralens vokter. Fordi de siste årene har du brukt veldig mye tid på å diskutere med norske influensere.

Mads Hansen: – Åtte timer hver dag.»

På bakgrunn av dette fremholder Se og Hør at klager ikke ble feilsitert: «Det er i tilfelle tale om helt hårfine nyanser mellom uttalelsen og Se og Hørs gjengivelse av denne. (…) Hansen bekrefter uten forbehold at han bruker åtte timer hver dag på å diskutere med norske influensere.»

Se og Hør mener også at klager måtte akseptere at bostedet hans ble omtalt, og fremholder at det er offentlig tilgjengelig informasjon. Mediet viser til at bostedet tidligere er omtalt i Drammens Tidende i forbindelse med en nabokrangel. Se og Hør skriver:

«Også Se og Hør omtalte i fjor høst nabofeiden, og bildet av huset ble trykket også den gangen. Det kan tillegges at Mads Hansen har stilt opp i TVNorges program «4-stjerners middag» fra samme hus.»

Se og Hør skriver også at klager har lagt ut bilder fra huset på sin egen instagramprofil.

«Vi kan kanskje konkludere med at det ikke er en statshemmelighet at Hansen er bosatt på Lierskogen. Det er direkte feil når Hansen hevder at han har takket nei til «alle saker eller bilder fra hjemmet mitt». Det er heller ikke riktig som Hansen skriver i klagen at han har hemmelig adresse og telefonnummer. Adresse og telefonnummer ligger åpent på 180.no», anfører Se og Hør.

Det stemmer heller ikke at Se og Hør aldri kontaktet klager i forbindelse med reportasjen. Se og Hør skriver:

«Saken vil etter sin karakter og innhold ikke utløse rett til samtidig imøtegåelse. Den inneholder ingen sterke beskyldninger eller annet som tilsier at bestemmelsen i VVP art. 4.14 er aktuell. (…)
I tillegg er det slik at Se og Hør gjennom høsten i fjor gjorde flere forsøk på å få et intervju med Hansen. Se og Hør er et ukeblad, og våre henvendelser gjennom TV 2s informasjonsavdeling ble rettet til Hansen en god stund før saken sto på trykk. Som Hansen selv skriver, tok vi kontakt med TV 2 gjentatte ganger.»

Se og Hør forteller at de sendte en siste henvendelse til TV 2 19. oktober, der det stod:

«Mads Hansen – stiller han opp til intervju hos oss?
Hører jeg ikke noe innen et par dager så antar jeg at svaret er nei.»

Reporteren fikk til svar at de skulle sjekke, men de lot ikke høre fra seg.

 

Klager fastholder at god presseskikk er brutt.

Når det gjelder anførselen om feilsitering fra «Kåss til kvelds», mener klager dette «viser hvor mye som forsvinner fra muntlig til skriftlig form»:

«I nevnte ‘Kåss til Kvelds’-program forteller jeg at jeg en konkret mandag fikk opp et varsel om at jeg uken i forveien hadde en gjennomsnittlig skjermtid på åtte timer hver dag. Når Kåss Furuseth da forteller at jeg har brukt veldig mye tid på å diskutere med norske influencere, er det tydelig at min kommentar ‘åtte timer hver dag’ er en spøk som spiller på den totale skjermtiden denne konkrete uken.»

Klager mener at en muntlig dialog i et humorprogram er blitt gjort om til ubestridt bakgrunnsfakta i Se og Hørs artikkel.

«Det at jeg ‘i snitt bruker åtte timer hver eneste dag for å legge ut og kommentere ting i sosiale medier’ er derfor helt feil, og er noe jeg kunne rettet opp i hvis jeg faktisk hadde fått tilbud om å kommentere saken», skriver klager.

Klager fastholder at han har forsøkt å holde sitt bosted unna mediene. Han skriver:

«Når det gjelder opptredenen i ‘4-stjerners middag’ var det mens jeg fortsatt var fotballspiller, og ikke var i nærheten av like profilert som nå. I etterkant av det, etter hvert som interessen rundt min person har vokst, har jeg tatt et tydelig og bevisst valg om å skjerme familien og privatlivet mitt enda mer. Dette etter et sterkt ønske fra nettopp familien min.»

Når det gjelder spørsmålet om hemmelig adresse, forteller klager at han har fjernet privatadressen og telefonnummeret sitt fra de stedene det har vært mulig. Det var også grunnen til at han slettet sitt enkeltmannsforetak, som er fra skjermbildet fra 180.no som Se og Hør viser til.

«Jeg har derfor altså, så langt det lar seg gjøre, gjort alt i min makt for å holde adressen min skjult.»

Klager mener at huset hans ikke har noen relevans for hans virksomhet i offentligheten. Han gjentar at familien har opplevd det veldig ubehagelig at huset er blitt avbildet.

Klager mener det er rimelig å anta at Se og Hørs henvendelser via TV 2 handlet om Farmen, ettersom de gikk via TV 2.

«Saken som sto på trykk to måneder senere handlet ikke om Farmen-jobben, men om mitt privatliv. Se og Hør har derfor på ingen som helst måte, verken direkte eller indirekte, orientert meg om saken før den sto på trykk. Og langt mindre bedt meg kommentere den», skriver klager.

Klager oppsummerer sitt syn slik:

«Har jeg blitt spurt om å stille opp i bladet ved tidligere anledninger? Ja.
Har jeg blitt orientert om saken før den sto på trykk? Nei.
Har jeg blitt spurt om å kommentere saken? Nei.
Bryter da påstanden om at jeg ikke ville kommentere saken med god presseskikk? Ja.»

Videre forteller Mads Hansen at et av bildene i artikkelen er hentet fra hans instagramprofil, uten at dette er opplyst om. Han skriver:

«Se og Hør har verken spurt om tillatelse til å benytte bildet, eller gjort noe annet forsøk på å kredittere meg for det. Det kommer heller ikke frem at bildet er hentet fra min Instagram-profil. Min påstand er derfor at Se og Hør også på dette punktet har brutt god presseskikk.»

 

Se og Hør fastholder sitt syn.

Når det gjelder bildet av huset, skriver mediet:

«Som det fremgår av de vedlagte faksimilene brukte vi dette bildet i større format i en reportasje om nabokrangelen på Lierskogen tidligere på høsten. Hansen ytret seg da ikke negativt til at huset var avbildet. Igjen: Dette er offentlig tilgjengelig informasjon som ikke kan båndlegges etter Hansens forgodtbefinnende.»

Se og Hør avviser også at det var brudd på god presseskikk å bruke et bilde fra klagers Instagram-konto:

«Vi er enige i at det skulle ha gått tydelig frem av saken av bildet stammet fra Hansens Instagram-profil. Det er imidlertid uklart for oss hvem som har rettighetene til bildet. PFU-klagen gir inntrykk av at Hansen privat har rettighetene. Vi har imidlertid også mottatt et fakturakrav fra selskapet Fist Magnet Entertainment for bruk av bildet. Dette selskapet er eid av Hansen. På Instagram har Hansen skrevet at han skal kreve vederlag av Se og Hør og donere dette til en veldedig organisasjon. Vi søker å få en ryddig avklaring av disse spørsmålene. Men for PFUs del er rent opphavsrettslige spørsmål noe utvalget ikke tar stilling til. Det er ikke i seg selv et presseetisk brudd å hente et bilde fra en Instagramprofil med nærmere en halv million følgere.»

 

Klager hadde ytterligere kommentarer etter avsluttet tilsvarsrunde. Klager skriver:

«Når det gjelder bildet av huset vårt skriver Se og Hør «Som det fremgår av de vedlagte faksimilene brukte vi dette bildet i større format i en reportasje om nabokrangelen på Lierskogen tidligere på høsten. Hansen ytret seg da ikke negativt til at huset var avbildet».
Dette skyldes rett og slett at jeg ikke var klar over disse bildene før jeg så dem nå. Dette er ikke formildende for Se og Hørs sak – snarere tvert imot.
Hva gjelder det ukreditterte bildet har det aldri vært noen tvil om hvem som eier rettighetene til bildet. Det at jeg fakturerer fra min eget heleide AS endrer selvsagt ikke det faktum.»

Og videre:

«Det har aldri vært noen tvil om at de har ønsket et intervju med meg, og det har heller aldri vært tvil om at jeg ikke ønsket å stille opp. Saken handler imidlertid om noe annet: at jeg verken var informert om saken som sto på trykk (om mitt privatliv) – og langt mindre blitt spurt om å kommentere den.»

Se og Hør hadde avsluttende kommentarer:

«Som det fremgår av de vedlagte faksimilene brukte vi dette bildet i større format i en reportasje om nabokrangelen på Lierskogen tidligere på høsten. Hansen ytret seg da ikke negativt til at huset var avbildet. Igjen: Dette er offentlig tilgjengelig informasjon som ikke kan båndlegges etter Hansens forgodtbefinnende.»

Se og Hør mener det var korrekt å ta kontakt med Mads Hansen via TV 2:

«E-posten fra Hansen til Iversen i TV2 viser tydelig at Hansen var godt orientert om at Se og Hør tok kontakt, og at han også visste personlig at manglende tilbakemelding innen et par dager innebar et nei til å stille opp.»

Se og Hør medgir at det skulle kommet tydeligere frem at de brukte et bilde fra klagers instagramprofil, men fastholder at det er uklart hvem som har rettighetene til bildet.

 

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Se og Hør publiserte en artikkel om TV-profilen Mads Hansen. Ukebladet skrev blant annet at Mads Hansen tidligere hadde uttalt i tv-programmet Kåss til kvelds at han «i snitt bruker åtte timer hver eneste dag for å legge ut og kommentere ting i sosiale medier». Det stod også at Hansen avslo å kommentere saken. Mads Hansens bolig var avbildet, og det ble brukt et bilde fra klagers instagramprofil uten kildehenvisning.

Klager er Mads Hansen. Klager reagerer sterkt på at hans hus ble avbildet. Han opplyser at dette har vært en belastning for familien, og fremholder at det bryter hans rett til privatliv. Videre forteller klager at han aldri har uttalt at han bruker åtte timer hver eneste dag på å legge ut og kommentere i sosiale medier. Det han har fortalt, er at han har åtte timer skjermtid i snitt per dag. Klager avviser også at han ble spurt om å kommentere saken. Videre reagerer klager på at Se og Hør har brukt et bilde fra hans instagramprofil uten å spørre eller oppgi kilde.

Se og Hør avviser at det innebærer brudd på god presseskikk å publisere bildet av klagers hus. Ukebladet vektlegger at fotoet er publisert tidligere, og at Mads Hansen selv har publisert bilder fra hjemmet sitt og vært åpen om hvor han bor. Når det gjelder uttalelsen om tiden klager bruker på sosiale medier, mener Se og Hør å ha sitert ham riktig, og at det i beste fall er en nyanseforskjell mellom det Hansen uttalte på TV og Se og Hørs gjengivelse. Videre mener ukebladet å ha kontaktet Mads Hansen, via TV 2, flere ganger uten at Hansen har villet gi noe intervju. Når det gjelder instagrambildet, mener Se og Hør at det er et opphavsrettslig spørsmål, og ikke en presseetisk sak.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) påpeker at Se og Hør måtte kunne lage en sitatsak basert på ulike kilder om Mads Hansen. Personer som selv deltar aktivt i offentligheten, må akseptere pressens søkelys.

PFU har forståelse for at klager reagerer på at Se og Hør skriver at han ikke har ønsket å kommentere saken, da han mener ukebladet aldri kontaktet ham i forbindelse med artikkelen. Ut fra det som er forelagt PFU, legger utvalget til grunn at Se og Hørs siste forsøk på å komme i kontakt med klager var et par måneder før publisering. Utvalget merker seg at artikkelen ikke ble nevnt spesifikt i den sammenheng. Selv om utvalget mener Se og Hør kunne vært tydeligere i henvendelsen til klager, mener PFU at formuleringen som er brukt i artikkelen har tilstrekkelig dekning og er innenfor det presseetisk akseptable. Utvalget vektlegger også at publiseringen ikke utløste klagers rett på samtidig imøtegåelse. Det rettes ikke sterke beskyldninger av faktisk art mot ham, og Se og Hør var derfor heller ikke forpliktet til å kontakte klager før publisering.

Hva gjelder bildet av klagers privatbolig, et bilde tatt fra gata som viser husets fasade, mener PFU at det ikke er et overtramp mot klagers privatliv, jf. VVP 4.3. PFU merker seg for øvrig at klagers adresse lå tilgjengelig for offentligheten på nett.

Når det gjelder bildet som er hentet fra klagers instagramprofil uten kildehenvisning, mener PFU at det først og fremst handler om et opphavsrettslig spørsmål som ligger utenfor den presseetiske vurderingen PFU skal gjøre. I en presseetisk vurdering er det bildets innhold som er av størst betydning, og PFU legger vekt på at det fremstår nøytralt og ikke av en spesielt privat, ei heller krenkende, karakter. På generelt grunnlag viser PFU til VVP 4.4, som sier at det er god presseskikk å oppgi kilden når opplysninger hentes fra andre medier.

PFU ser at Se og Hørs gjengivelse av uttalelsene i det omtalte TV programmet var unyansert. Utvalget påpeker samtidig at skriftlig gjengivelse av uttalelser på TV gjerne innebærer forenkling, ettersom kontekst, mimikk og tonefall utelates. Selv om utvalget har forståelse for at klager reagerer på forenklingen, mener utvalget at parafraseringen er innenfor det som må aksepteres.

Etter en samlet vurdering har Se og Hør ikke brutt god presseskikk.

 

Oslo, 24. mars 2021

Stein Bjøntegård,
Gunnar Kagge, Tove Lie, Kim Nygård,
Ylva Lindberg, Øyvind Kvalnes, Ingrid Rosendorf Joys