Hilde Holm mot Agderposten

PFU-sak 221/20


SAMMENDRAG:

Agderposten publiserte 29. mai 2020 en artikkel om en dødsulykke på E18. En lastebilsjåfør hadde omkommet etter å ha blitt påkjørt av en personbil. Tittelen var:

«Mann i 50-årene omkom etter påkjørsel på E18»

 I ingressen stod det:

«En mann i 50-årene fra distriktet ble erklært død etter en påkjørsel på E18 ved Moland fredag formiddag.»

Agderposten publiserte flere bilder fra ulykkesstedet, blant annet av lastebilen til den avdøde.

 

KLAGEN:

Klager er den avdødes samboer, som også klager på vegne av øvrig familie. De mener Agderposten har brutt Vær Varsom-plakatens (VVP) 4.6 og 4.12, fordi artikkelen ble publisert før de nærmeste var varslet om dødsfallet.

Klager opplyser at hennes sønn leste artikkelen og forstod at det var hans far som hadde omkommet. Dette var før politiet hadde varslet familien, opplyser klager:

«På bakgrunn av informasjonen i publiseringene, og i særlig grad pga bildene, fikk vår sønn formidlet dødsbudskapet gjennom avisen. Familie, den omkomnes arbeidsgiver og kjente leste om dødsulykken og skjønte hvem den omkomne var, før jeg fikk det offisielle dødsbudskapet formidlet av politiet.»

Klager skriver videre:

«(…) for oss/de som kjenner lastebilmiljøet, var det lett å identifisere lastebilen. Det ble også informert om alder, kjønn, hjemsted og yrke på den omkomne. I tillegg burde Agderposten tatt hensyn til at den omkomne var fra distriktet, og dermed ble enda mer identifiserbar. Vi ser at det er viktig å informere om en trafikkulykke av hensyn til andres sikkerhet, men vi mener at de kunne ha unnlatt eller ventet med å publisere bl.a. bilder fra ulykkesstedet.»

Klager reagerer også på at Agderposten publiserte et bilde der et område på bakken var sladdet:

«Bildet er tatt før trafikken ble omdirigert, og til tross for at noe av bildet er sladdet, skjønner man at den omkomne fremdeles ligger på ulykkesstedet.»

Klager opplyser at saken har vært en ekstra belastning i en tung tid.

 

TILSVARSRUNDEN: 

Agderposten opplyser at kontakten med klager har ført til intern evaluering i avisen:

«(…) det gjelder identifisering ift lastebiler, som kan bære kjennetegn som fremstår som identifiserende i ‘miljøet’. Agderposten skal ikke være en varsler i forbindelse med dødsfall.»

Samtidig mener Agderposten at ulykken måtte kunne omtales, og at avisen må kunne publisere bilder fra ulykkessteder.

«Hendelsen skjedde i et svært trafikkbelastet område, og var en dramatisk hendelse som ble fanget opp av mange, også biler som passerte ulykkesstedet. I likhet med andre medier som også publiserte bilder fra denne ulykken, var det viktig for Agderposten å være raskt ute med informasjon om hva som hadde skjedd.»

Avisen skriver videre om vurderingen redaksjonen gjorde av bildene:

«På tidspunkt for publisering var det Agderpostens oppfatning at bildene var tilstrekkelig anonymiserte. Registreringsnummeret på lastebilen var fjernet, og vi publiserte heller ingen nærbilder av lastebilen som tydelig viste eventuelle kjennetegn som firmanavn eller liknende. Bildene hadde stor nyhetsverdi og var viktige for publikums oppfatning av situasjonen.»

Agderposten avviser at det sladdede bildet er av den omkomne som ligger på bakken. Sladden ble gjort for å fjerne identifiserende elementer, opplyser avisen.

Når det gjelder klagers påstand om at avisen har publisert mannens kjønn, alder, hjemsted og yrke, skriver Agderposten:

«En gjennomgang av vår logg ifm denne saken viser at vi, før nærmeste pårørende var varslet, omtalte den avdøde som en mann i 50-årene fra distriktet. (Agderpostens dekningsområde er gamle Aust-Agder). Vi unnlot bevisst å skrive føreren av lastebilen, og har også utelatt detaljer rundt hendelsen som kan peke på hvilken side av lastebilen vedkommende gikk ut av bilen på. Det var Agderpostens oppfatning på publiseringstidspunktet at dette ikke var identifiserbare kjennetegn i beskrivelser av den omkomne.»

Avisen beklager sterkt at summen av bildene gjorde at mannens sønn forstod at det var hans far som var omkommet. Likevel skriver avisen:

«Vi mener (…) Agderposten hadde gode og aktverdige grunner til å omtale ulykken med bilder og tekst slik vi gjorde det, før nærmeste pårørende ble varslet. Bildene er tatt i god avstand, lastebilens logo eller registreringsnummer vises ikke på bildene.»

Avslutningsvis stiller Agderposten spørsmål ved om det kan ha vært summen av alle bilder og opplysninger publisert i alle medier – ettersom det var flere medier som dekket saken – som gjorde at familien forstod hvem som hadde omkommet.

 

Klager forteller om det problematiske ved at sønnen fikk overbrakt dødsbudskapet via Agderposten:

«Det øyeblikket du får overbrakt et dødsbudskap, er noe som sitter fast i minnet resten av livet. Sjokket, vantroen og den bunnløse sorgen som rammer deg er vanskelig å sette ord på. Å vite at min sønn måtte lese om dette uten familie rundt seg, er ubeskrivelig opprivende. Heldigvis ble han raskt tatt hånd om av arbeidsgiver og transportfirmaet han jobber for.»

Klager understreker at det er mer enn firmanavn og registreringsnummer som kan være kjennetegn på bilder.

«Jeg vil gjerne presisere hva som gjorde den identifiserbar for oss. Avdødes lastebil var av type Volvo FH16 750 med åpen semitralle (fra Vestlandske). Trekkvogna var sort, uten spesielle kjennetegn fra siden eller bakfra. Det i seg selv er identifiserbare kjennetegn. (…) Vi kan også se hva slags type last som var på tralla. Kombinasjonen sort trekkvogn med slik tralle og last tydelig merket fra Skarpnes, gjorde den identifiserbar. Vi visste at han var i området og hadde slik last. Selv om ikke dette er gjenkjennelig for alle, var den nettopp det for folk i lastebilmiljøet og for oss.»

 

Agderposten har ikke flere kommentarer.

 

 

 

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Agderposten publiserte en nyhetsartikkel om en dødsulykke på E18. Avisen skrev at en lastebilsjåfør i 50-årene var blitt påkjørt etter å ha gått ut av kjøretøyet. Agderposten publiserte flere bilder fra stedet, blant annet av lastebilen.

Klager er samboeren til den omkomne. Klager opplyser at deres sønn fikk dødsbudskapet gjennom Agderpostens artikkel. Bildene i artikkelen gjorde at sønnen forstod at det var hans far som var omkommet, skriver klager. Klager mener dette bryter med Vær Varsom-plakatens (VVP) 4.6, om ikke å identifisere omkomne før de pårørende er varslet. Klager mener også det bryter med VVP 4.12, om at de samme aktsomhetskrav gjelder for bilder som tekst og lyd.

Agderposten beklager at sønnen forstod hvem artikkelen gjaldt før familien var varslet av politiet. Samtidig mener avisen å ha fjernet identifiserende opplysninger fra bildene, og stiller spørsmålet om den samlede mediedekningen i flere medier kan ha gjort identifiseringen mulig. Videre opplyser Agderposten at avisen unnlot å publisere opplysninger i påvente av at politiet skulle varsle. Avisen unnlot blant annet å skrive at det var en lastebilsjåfør – den omkomne ble omtalt som en mann i 50-årene fra distriktet, opplyser avisen.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) påpeker at trafikkulykker kan ha stor offentlig interesse, og at mediene må kunne omtale dem før alle pårørende er varslet. Det etiske spørsmålet handler om hvordan omtalen gjøres.

Utvalget viser til VVP 4.6, som krever at mediene ikke identifiserer omkomne før de nærmeste pårørende er varslet. Utvalget understreker at identifisering ikke trenger å være det samme som å navngi. Ofte vil andre opplysninger og kjennetegn være nok til at pårørende forstår hvem det gjelder. PFU viser på generelt grunnlag til VVP 4.12, som sier at de samme aktsomhetskrav gjelder for bilder som tekst og lyd.

PFU mener det var mulig å kjenne igjen det avbildede kjøretøyet for dem som var godt kjent med det fra før. Utvalget merker seg at sønnen til den omkomne skal ha forstått hvem det gjaldt ut ifra bildene. Slik PFU ser det, burde Agderposten sett at bildene, kombinert med opplysninger om alder, sted og kjønn, kunne være identifiserende for de pårørende. Agderposten burde vært mer varsom med bildebruken inntil redaksjonen var sikre på at dødsbudskapet var meddelt de pårørende.

Agderposten har brutt god presseskikk på punkt 4.6 i Vær Varsom-plakaten.

Oslo, 24. mars 2021

Anne Weider Aasen,
Ellen Ophaug, Stein Bjøntegård, Gunnar Kagge,
Øyvind Kvalnes, Ylva Lindberg, Ingrid Rosendorf Joys