PFU-møte 24. mai

Ti saker skal opp til full behandling i Pressens Faglige Utvalgs møte tirsdag 24. mai. Sakslista finner du her.

Saksliste tirsdag 24. mai:

Sak 003/16 – NN mot Finnmarken/iFinnmark.no
Sak 034/16 – Geir Are Jensen mot Avisa Nordland
Sak 042/16 – Niels J.W. Wiig ved adv. Ronald Pedersen mot Moss Avis
Sak 046/16 – NN mot Trønder-Avisa
Sak 056/16 – NN mot  Birkenes-Avisa
Sak 077/16 – Byggmestrenes takseringsforbund mot Bergens Tidende
Sak 082/16 – Vegard Stokke mot Opdalingen
Sak 089AB/16 – A: Arne Søberg ved adv. Liv Randi Dobloug B:Den Norske Frimurerorden ved adv. Liv Randi Dobloug mot Hamar Arbeiderblad
Sak 094/16 – Helseklage mot Aftenposten
Sak 102/16 – Magnus Arnesen mot Nettavisen

I løpet av PFUs møte behandles også klagesaker med forslag om:
Forenkling (klagesaker der sekretariatet har foreslått en forenklet saksbehandling og innstilt på et «ikke brudd på god presseskikk»). Avvisning (manglende samtykke fra direkte berørt part, saken er foreldet eller ligger utenfor PFUs område). Henleggelse (manglende medvirkning fra klager). Også saker der det er oppnådd minnelig ordning (enighet mellom klager og innklaget) og/eller at klagen er trukket av klager, blir forelagt utvalget.

Åpenhet i PFU
Pressens Faglige Utvalg praktiserer åpenhet rundt saksbehandlingen og møtene.De som ønsker å overvære et PFU-møte, må rette en forespørsel om dette til PFU-sekretariatet minst ett døgn før det aktuelle møtet. Sekretariatet vil da ta kontakt med partene i sakene som skal behandles. Selv om PFUs møter i utgangspunktet er åpne, er det ingen andre enn PFUs medlemmer og sekretariat som har talerett under møtet.

Web-TV
Fagbladet Journalisten overfører behandlingen av tre av sakene direkte via sine nettsider.
Sak 034/16 – Geir Are Jensen mot Avisa Nordland
Sak 082/16 – Vegard Stokke mot Opdalingen
Sak 089AB/16 – A: Arne Søberg ved adv. Liv Randi Dobloug B:Den Norske Frimurerorden ved adv. Liv Randi Dobloug mot Hamar Arbeiderblad
Sak 094/16 – Helseklage mot Aftenposten
Sak 102/16 – Magnus Arnesen mot Nettavisen

Tirsdagens møte starter som vanlig kl.9.30, og sendingen starter samtidig.