PFU-møte 23. januar 2018

Tirsdag 23. januar 2018 møtes Pressens Faglige Utvalg til møte.

Sakslista (saker mer full behandling):

Åpne saker:
Sak 104/17 – Paolo Macchiarini mot NRK
Sak 131/17 – Johan Slåttavik mot Frøya.no
Sak 168/17 – Hedda Mørch m fl mot Saltenposten
Sak 182/17 – Piraya Film mot Ny Tid
Sak 212/17 – Yrkestrafikkforbundet mot Nærnett
Sak 219/17 – Morten Nordby mot VG
Sak 225/17 – Line Jacobsen mot Glåmdalen
1Sak 238/17 – Margit Steinholt mot NRK

Lukkede saker:
Sak 143/17 – Adv. Kent Fredriksen  mot TV 2
Sak 227/17 – NN mot Stavanger Aftenblad
Sak 244/17 – NN mot Stavanger Aftenblad

I løpet av PFU-møtet behandles også klagesaker med forslag om avvisning (manglende samtykke fra direkte berørt part, saken er foreldet eller ligger utenfor PFUs område), henleggelse (manglende medvirkning fra klager) og klagesaker der sekretariatet har foreslått en forenklet saksbehandling og innstilt på «ikke brudd på god presseskikk». Også saker der det er oppnådd minnelig ordning (enighet mellom klager og innklaget) og/eller at klagen er trukket av klager, blir forelagt utvalget.

Åpenhet i PFU
Pressens Faglige Utvalg praktiserer åpenhet rundt saksbehandlingen og møtene. De som ønsker å overvære et PFU-møte, må rette en forespørsel om dette til PFU-sekretariatet minst ett døgn før det aktuelle møtet. Sekretariatet vil da ta kontakt med partene i sakene som skal behandles. Selv om PFUs møter i utgangspunktet er åpne, er det ingen andre enn PFUs medlemmer og sekretariat som har talerett under møtet.

Web-TV
Fagbladet Journalisten overfører vanligvis behandlingen av noen utvalgte saker direkte via sine nettsider.

Sak 104/17 – Paolo Macchiarini mot NRK
Sak 168/17 – Hedda Mørch m fl mot Saltenposten
Sak 182/17 – Piraya Film mot Ny Tid
Sak 219/17 – Morten Nordby mot VG
Sak 225/17 – Line Jacobsen mot Glåmdalen
Sak 238/17 – Margit Steinholt mot NRK

Tirsdagens møte starter kl. 9.30.