Fire felt, fire fri

Dagbladet, iFinnmark, Vårt Oslo og Avisen Agder brøt god presseskikk, konkluderte PFU.

I årets andre møte behandlet PFU åtte klager som har gjennomgått full behandling, og i fire av disse sakene kom PFU til at mediet brøt god presseskikk.
Fellelsene ble begrunnet med henvisning til ulike punkter i Vær Varsom-plakaten:

  • 3.2, kildekritikk og opplysningskontroll
  • 4.1, saklighet og omtanke
  • 4.6, hensyn til pårørende
  • 4.8, omtale av barn
  • 4.9, omtale av selvmord
  • 4.14, samtidig imøtegåelse

Åpen behandling:
088/22 – Maxibuss mot TV 2IKKE BRUDD
108B/22 – Espen Aubert/Daimyo AS/Daimyo Eiendom AS mot Dagens NæringslivIKKE BRUDD
245/22 – Kristi Åpenbaringsmenighet mot DagbladetBRUDD (3.2)
255/22 – Vebjørn Bjelland Berg mot NettavisenIKKE BRUDD

Lukket behandling:
141/22 – NN mot Varden – IKKE BRUDD
236/22 ­– NN mot iFinnmark – BRUDD (4.8, 4.14)
252/22 – NN mot Vårt Oslo – BRUDD (4.6, 4.9)
242/22 – NN mot Avisen Agder – BRUDD (4.1)


Behandlingen av de åpne sakene ble streamet:

Andre saker
PFU hadde også ti klagesaker som har vært gjenstand for forenklet behandling til vurdering. I alle disse sakene vedtok PFU sekretariatets innstilling og konkluderte med at mediet ikke har brutt god presseskikk.

Neste møte i PFU er onsdag 29. mars.