Fem klagere fikk medhold av PFU

I klager mot NRK, TV 2, Avisa Oslo og Nyss fant PFU brudd på god presseskikk.

I tre av klagesakene skyldtes det presseetiske overtrampet for dårlig kildekritikk og/eller opplysningskontroll, jf. punkt 3.2 i Vær Varsom-plakaten.

En av disse sakene var en klage fra Ukrainas ambassadør til Norge, som hadde klaget inn et nyhetsinnslag sendt i Dagsrevyen julaften i fjor. PFU reagerte på at publikum ikke på en tydelig måte fikk vite at innholdet var produsert av en statskontrollert russisk tv-kanal; at utgangspunktet for det som ble vist, ikke var uavhengig journalistikk.

Også Avisa Oslo og TV 2 ble felt på VVP 3.2. PFU kom til at TV 2 hadde utelatt en sentral opplysning som kunne balansert fremstillingen. Videre mente PFU at Avisa Oslo skulle tatt større hensyn i to publiseringer, da klagers taushetsplikt ikke var opphevet. Det medførte at redaksjonen ikke hadde tilgang på alle opplysninger som potensielt var relevante for forståelsen av den omtalte saken.

Videre ble NRK felt på VVP 3.3, om premisser, i en episode av tv-serien «Gutter mot verden»; NRK brøt en avtale med klager da de publiserte et opptak som det var avtalt at ikke skulle publiseres uten klagers samtykke.

I en klagesak mot Nyss, som omtalte et trafikkuhell der en sjåfør var anmeldt av politiet, mente PFU at klager ble indirekte identifisert (VVP 4.7), og at redaksjonen derfor skulle vært mer tilbakeholden i bildebruken. PFU mente også at klager skulle fått anledning til samtidig imøtegåelse, jf. VVP 4.14.

Fire av klagesakene ble behandlet i åpent møte og kan ses i opptak her.

Åpne saker – streamet:
239/21 – Jan Olsen mot FinnmarkspostenIKKE BRUDD
004/22 – Jan Olsen mot Finnmark DagbladIKKE BRUDD
267/21 – Ukrainas ambassadør mot NRKBRUDD (3.2)
028/22 – Andrea Sveinsdottir mot TV 2IKKE BRUDD

Lukkede saker:
010/22 – NN mot NRK – BRUDD (3.3) [1 dissens]
025/22 – NN mot TV 2 – BRUDD (3.2)
261AB/21 – XX / NN mot Avisa Oslo – BRUDD (3.2)
043/22 – NN mot Nyss – BRUDD (4.7,4.14)

Forenklede saker
PFU vurderte også elleve klagesaker som har gjennomgått forenklet behandling. Her hadde sekretariatet innstilt på «ikke brudd». PFU vedtok alle innstillingene, bortsett fra i én sak som igangsettes (full behandling med tilsvarsrunde).

Neste møte i PFU er tirsdag 24. mai.