Arkivinstitusjoner

Arkivverket (historiske arkiv) i det offentlige Norge har tre nivåer; Riksarkivet, åtte regionale statsarkiv og kommunale arkiv i den enkelte kommune, men som flere steder er samlet i regionale fellesarkiv. Her er oversikt over de sentrale arkiver og fellesarkiver:

Riksarkivet – har ansvaret for arkivene etter den statlige sentraladministrasjonen, altså departementer og direktorater mv., i tillegg til Høyesterett.

Statsarkivene  – oppbevarer arkiver etter lokale og regionale statlige myndigheter og dessuten private arkiver fra bedrifter, organisasjoner, institusjoner og enkeltpersoner.

Digitalarkivet – felles inngang til edb-registrert arkivmateriale i Riksarkivet og statsarkivene.

Aust-Agder-arkivet – regionalt arkiv for kommunearkivene i Aust-Agder.

Bergen Byarkiv – Bergen kommunes arkivinstitusjon og arkivmyndighet.

Buskerud, Telemark og Vestfold  – felles interkommunalt arkiv for fylkene og kommunene i Buskerud, Telemark og Vestfold under navnet IKA Kongsberg.

Opplandsarkivet – avdeling Maihaugen.

Oslo byarkiv – kommunearkivet for Oslo.

Sogn og Fjordane fylkesarkiv – arkiv for fylket og kommunene i Sogn og Fjordane.

Vest-Agder-arkivet – regionalt fellesarkiv for kommuner i Vest-Agder.