Innsyn i selskaper og stiftelser

Avgjørelser om selskaper og stiftelsers forhold til offentleglova.

Avgjørelser om selskaper og stiftelsers forhold til offentleglova.

2011-01-10 –  Sunnhordland Kraftlag AS – JA – Fylkesmannen i Hordaland  (les mer)

2010-12-10 – Haugaland Kraft AS – NEI – Fylkesmannen i Rogaland (les mer)

2010-12-07 –  Eidsiva Energi AS – JA – Fylkesmannen i Hedmark

2010-11-08 – Troms Kraft AS – NEI – FM i Troms

2010-11-08 –  Troms Kraft Nett AS – JA – FM Troms

2010-07-30 –  Tussa Kraft AS – JA – Fylkesmannen i MogR  (les mer her)

2010-07-07 –  Nordmøre Energi AS – JA – Fylkesmannen i MogR  (les mer her)

2010‑05‑21 –  Bergen Kino AS – JA – Fylkesmannen i Hordaland  (les mer her)

2010-03-26 –  Kristiansand Kino AS – JA – Fylkesmannen i Vest-Agder  (les mer her)

2010-02-02 –  Tafjord Kraft AS – JA – Fylkesmannen i MogR  (les mer her)

2010-02-02 –  Vestavind Offshore AS – NEI – Fylkesmannen i SogR

2010-01-26 –  Helgelandskraft AS –NEI – Fylkesmannen i Nordland

2010-01-20 –  Lurøy Kraftverk AS – NEI – Fylkesmannen i Nordland

2010-01-18 –  Karmsund Havnevesen IKS  – JA – Sivilombudsmannen  (les mer her)

2010-10-07 –  Øksnes Boligstiftelse – JA – Fylkesmannen i Nordland  (les mer her)

2009-09-03 –  Hardangerbrua AS – JA – Fylkesmannen i Hordaland

2009-03-04 –  Oslo Kino AS – NEI – Fylkesmannen i Oslo og Akershus  (les mer her)

2008-10-13 –  Renovasjonsselskapet GLØR IKS – JA –  Fylkesmannen i Oppland  (les mer her )

2011-02-08 –  Tysnes Industri AS – JA – Fylkesmannen i Hordaland  (les mer her)