Tilbake til "Klag på 1-2-3"

Offl. § 25 – relevante avgjørelser og uttalelser

Statsforvalteren i Trøndelag sak 2021/5230 – Søkerliste fylkesordfører (vedtak om å unnta syv søkere opphevet, da det ikke var grunnlag for å unnta de syv kandidatene)

Fylkesmannen i Troms sak 2015/4789 – Rådmann i Berg kommune. Klage behandlet selv om stillingen var besatt

Sivilombudets sak 2020/4148 – Unntak fra offentlig søkerliste til stilling som direktør for Fiskeridirektoratet

Sivilombudets sak 2015/3451 – Innsyn i søkerlisten til stillingen som 2. visesentralsjef i Norges Bank

Sivilombudets sak 2012/2040 – Sak om tilsetting av rådmann i Lyngdal kommune

Sivilombudets sak 2011/1008 – Sak om praksis ved oppretting av søkjarlister

Se også: Søkbar oversikt over Sivilombudets uttalelser

 

Tilbake til "Klag på 1-2-3"