Saker arkiv: 2018

2018

august

Sak Sak 042/18

Ikke brudd på god presseskikk

Orange Helse AS ved daglig leder Nils Kristian Paulsen mot Stavanger Aftenblad

Sak 041/18

Ikke brudd på god presseskikk

Orange Helse AS ved daglig leder Nils Kristian Paulsen mot Bergens Tidende

Sak 040/18

Ikke brudd på god presseskikk

Orange Helse AS ved daglig leder Nils Kristian Paulsen mot Aftenposten

Sak 125/18

Ikke brudd på god presseskikk

NN mot Eidsvoll Ullensaker Blad

Sak 044/18

Kritikk

Orange Helse mot fri fagbevegelse

Sak 043/18

Kritikk

Orange Helse mot Fagbladet (nett)

Sak 079/18

Ikke brudd på god presseskikk

Ny Tid mot Faktisk.no

Sak 090/18

Ikke brudd på god presseskikk

Frank Steinsvik mot Lillesands-Posten

Sak 075/18

Kritikk

Adv. Per Danielsen pva. klient mot Raumnes

Sak 036/18

Kritikk

Broadnet AS ved adm. dir. mot NRK

Sak 074/18

Brudd på god presseskikk

Helse Nord RHF mot Nordlys