Saker arkiv: 2018

2018

mai

Sak 027/18

Ikke brudd på god presseskikk

Advokat Christian Faye Ree pva. klient mot Lindesnes Avis

Sak 287/17

Ikke brudd på god presseskikk

Monika Dypeng mot TV 2

Sak 033/18

Brudd på god presseskikk

Solveig Aksnes, Larissa Munch, Synne Østerlie, Victoria Engebretsen, Torkil Vatne, Helene Rogne mot Aftenposten

Sak 286AB/17

Brudd på god presseskikk

A: Guttorm Himberg-Sundet, B: Harald Klungtveit mot Aftenposten

Sak 073/18

Ikke brudd på god presseskikk

Morten Bangås, daglig leder i Remiks Husholdning AS mot iTromsø

Sak 295/17

Brudd på god presseskikk

Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) mot Nordlys

Sak 015/18

Ikke brudd på god presseskikk

Ihab Timraz mot Vårt Land

Sak 068/18

Ikke brudd på god presseskikk

Pål Henning Ilstad mot Romsdals Budstikke

Sak 018/18

Brudd på god presseskikk

Advokatfullmektig Jonas Tjersland pva. Klubb Kok AS mot Bergensavisen