Saker arkiv: 2018

2018

april

Sak 291/17

Kritikk

Stig Traavik mot Verdens Gang

Sak 290/17

Kritikk

Stig Traavik mot Finansavisen

Sak 216/17

Brudd på god presseskikk

Hans Lysglimt Johansen mot Vårt Land

Sak 048/18

Ikke brudd på god presseskikk

NN mot Nye Troms

Sak 278ABC/17

Kritikk

A: Emil Müller, B: Steffen A. Sleire, C: Martin Gjesdal mot Verdens Gang

Sak 047/18

Ikke brudd på god presseskikk

Varangerfestivalen mot NRK

Sak 012/18

Ikke brudd på god presseskikk

NN mot Tvedestrandsposten

Sak 293/17

Brudd på god presseskikk

Sykehuset Innlandet, divisjon prehospitale tjenester mot Gudbrandsdølen Dagningen

Sak 026/18

Brudd på god presseskikk

Anne-Karin og Kjell Olav Sjøli mot Aura Avis