Saker arkiv: 1999

1999

august

Sak 106/99

Kritikk

Fremover, v. nyhetsred. Espen Eidum mot Harstad Tidende

Sak 104/99

Ikke brudd på god presseskikk

Hovedtillitsvalgte i Forskerforbundet, Norsk Sykepleierforbund og Norsk Lærerlag ved Høgskolen i Osl mot HiO-nytt / HiO-debatt (internett)

Sak 100/99

Ikke brudd på god presseskikk

Roar Henriksen / Else-Margrethe Henriksen mot Porsgrunns Dagblad

Sak 095/99

Brudd på god presseskikk

Harald Dag Jølle mot Farsunds Avis

Sak 094/99

Brudd på god presseskikk

Cato Olsen m.fl . mot Ságat

Sak 088/99

Brudd på god presseskikk

Adv. fullmektig Tore Thallaug p.v.a. klient mot Norsk Telegrambyrå (NTB)

Sak 087/99

Brudd på god presseskikk

Adv. fullmektig Tore Thallaug p.v.a. klient mot Gudbrandsdølen Dagningen

Sak 067/99

Kritikk

Harald Grønvold AS v. Hallvard Brevig mot Østlandets Blad

Sak 048/99

Brudd på god presseskikk

Jonny Grimsø mot Finnmarken

Sak 042/99

Ikke brudd på god presseskikk

Regionsykehuset i Tromsø, v. konst. avd. overlege Jan Størmer mot Helgeland Arbeiderblad

Sak 119/98

Ikke brudd på god presseskikk

Adv. Eric Lindset p.v.a. klient, Adv.-firma Elden og Elden mot Drammens Tidende

Sak 084/99

Ikke brudd på god presseskikk

Adv. Leiv Bjørnsen (p.v.a. klient), Advokatfirma Bull ANS mot Aftenposten