Saker arkiv: 1999

1999

januar

Sak 137/98

Ikke brudd på god presseskikk

Adv.flm. Marit Lillevik Bårdsen p.v.a. klient mot Bergensavisen

Sak 180/98

Brudd på god presseskikk

Advokatfirmaet Hegg og Hamar v/ advokat Knut Hegg p.v.a. Kjell Olaf Larsen mot Båtsfjord Radio

Sak 181/98

Jørn Hetland (m.fl.) mot Jærbladet

Sak 194/98

Brudd på god presseskikk

Marit Achehoug, ansv.red/adm.dir. i Østlandets Blad mot Akershus Amtstidende

Sak 195/98

Ikke brudd på god presseskikk

Else Sønsterød mot Porsgrunns Dagblad

Sak 184/99

Ikke brudd på god presseskikk

Morten Haavik mot Sunnmørsposten