Advokatfirmaet Hegg og Hamar v/ advokat Knut Hegg p.v.a. Kjell Olaf Larsen mot Båtsfjord Radio

PFU-sak 180/98


SAMMENDRAG:

Båtsfjord Radio hadde mandag 2. november 1998 et nyhetsinnslag om et brev som Fiskeri-gruppa i Båtsfjord hadde sendt til Fylkeslegen i Finnmark. I brevet het det at deler av næringslivet ikke ønsket at en navngitt lege tjenestegjorde på stedet.

Nyhetsinnslaget inneholdt blant annet et intervju med lederen for Fiskerigruppa, der han avviser å uttale seg om den aktuelle saken. Han svarer likevel på enkelte spørsmål fra reporteren, hovedsakelig om hvorfor han ikke vil kommentere saken. Båtsfjord Radio har i tillegg intervjuet trygdesjefen i kommunen, samt den omtalte og navngitte legen.

Innslaget der den nevnte lederen for Fiskerigruppa uttalte seg, ble sendt to ganger 2. november, samt én gang 11. november i forbindelse med en melding om at innslaget var oversendt advokat. I sistnevnte tilfelle var samtalen «uredigert», det vil si at hele telefonsamtalen med klageren ble sendt. Innslaget har i tillegg ligget på Internett en uke.

KLAGEN:

Klageren er identisk med lederen for fiskerigruppa, som var intervjuet i det omtalte

2. Sak nr. 180/98

nyhetsinnslaget. Via sin advokat klager han på at Båtsfjord Radio ikke gjorde oppmerksom på at samtalen ble tatt opp på bånd og kunne bli sendt. I klagen heter det:

«Telefonsamtalen ble ikke på forhånd varslet skulle tas opp, og intet under telefonsamtalen gav bud om at så fant sted. Heller ikke i ettertid ble det gitt melding om at samtalen var tatt opp, noe som først ble klart etter at den ble lagt ut over eteren i nærradioen ved 3 anledninger den 2. november 98.»

Klageren har også trukket inn intervjuet med den omtalte trygdesjefen, og hevder at også hun føler seg «misbrukt», fordi hun ikke var klar over at samtalen med henne skulle sendes på lufta.

TILSVARSRUNDEN:

Båtsfjord Radio har etter henvendelse både fra klagers advokat og Pressens Faglige Utvalg oversendt et bånd som inneholder opptaket, innslaget og en forklaring på hva som skjedde.

Intervjuet med klager fant sted mandag 2. november, samme dag som deler av det ble sendt. Telefonsamtalen inneholdt først en samtale med sekretær for fiskerigruppa, Anfred Eilertsen:

Anfred Eilertsen: Anfred
Båtsfjord Radio: Ja, Båra (lokalt navn for radioen; sekr. anm.) god dag
Anfred Eilertsen: Hei
Båtsfjord Radio: Har dere hatt møtet?
Anfred Eilertsen: Ja
Båtsfjord Radio: Hva ble dere enige om?
Anfred Eilertsen: Vi ble enige om å få inn Kjell Olaf, nei vent litt
Båtsfjord Radio: Jaha

I tilknytning til utskriften av intervjuet skriver journalisten følgende:

«Når jeg får en slik melding fra Anfred Eilertsen, regner jeg med at han har informert Kjell Olaf (Larsen) om det møtet vi skulle ha på søndagen som det ikke ble noe av. Og at dem da har diskutert det her tidligere på dagen hvordan de da skulle forholde seg til media, når media ringer. Og når han sier at vi er blitt enige om at du skal få han Kjell Olaf Larsen, så regner jeg med at Kjell Olaf bare sitter og venter på at Båtsfjord Radio skal ringe han, for å få en kommentar på brevet. Og derfor mener jeg helt bestemt at Kjell Olaf Larsen var klar over at tapen gikk da vi ringte og at han var klar over at han snakket med en journalist.»

Telefonsamtalen fortsetter slik:
Kjell Olaf Larsen (klageren): Ja
Båtsfjord Radio: Ja god dag, det er Båtsfjord Radio
Kjell Olaf Larsen: Ja god dag
Båtsfjord Radio: Jeg hadde en avtale med Anfred i går, men dere skulle visst ha et møte i dag
Kjell Olaf Larsen: Ja
Båtsfjord Radio: Har dere hatt det?
(osv)
3. Sak nr. 180/98

I tilsvar skriver Båtsfjord Radios journalist blant annet følgende:

«Det ble klart og tydelig sagt at jeg ringte fra Båtsfjord Radio og ønsket en kommentar til brevet de hadde skrevet. Vi er en lokalradio som har vært i Båtsfjord i 10 år. Under-tegnede i radioen i 5 år så innbyggerne burde være godt kjent med at når jeg ringer så er det for å få uttalelser i saker så er det fordi de vil bli brukt i radioen.»

Journalisten har for øvrig avvist at det ikke skulle være klart for den omtalte trygdesjefen at samtalen med henne var et intervju som skulle sendes på lufta.

På forespørsel fra sekretariatet bekrefter redaktøren for Radio Båtsfjord at han står hundre prosent bak innholdet i journalistens brev (over) og legger blant annet til:

« I denne sak så mener vi at Kjell Olaf Larsen er varslet (om at han blir intervjuet; sekr anm.) og det er på (denne) bakgrunn at Eilertsen og Larsen først ville diskutere seg imellom hva som skulle bli sagt i radioen. Med at Eilertsen utsatte møtet med en dag og så varslet i telefonen når han ble oppringt av vår journalist at ?vi er blitt enige om at du skal få han Kjell Olaf? så er det tydelig at Larsen visste at vi ringte for en kommentar og burde visst at når en radiostasjon ringer så er en av arbeidsmetodene opptak..

At han ikke kan styre seg under spørsmålsrunden er etter vårt syn hannes problem. Samt at en person av slik kaliber som adv. Hegg fremstiller han, burde ha taklet møtet med lokal media bedre og ikke skjelle ut vår journalist som stiller saklige spørsmål. Og det er vel der saken egentlig ligger. Kjell Olaf Larsen er oppbrakt over å bli ?kledd naken? på hjemmebane.»

Klageren har ikke hatt ytterligere kommentarer.

TIDLIGERE KORRESPONDANSE:

I tidligere korrespondanse mellom partene, før saken ble innklaget, har Båtsfjord Radio vist til punkt 3.10 i Vær Varsom-plakaten, om bruk av skjult kamera/mikrofon. Radioens redaktør mener at saken det dreide seg om var alvorlig og av stor betydning for lokalsamfunnet.

I et svar til Båtsfjord Radio har klagerens advokat avvist dette. Han skriver blant annet at redaktøren synes å fortolke dette punktet i Vær Varsom-plakaten som en alminnelig tillatelse til å opptre på en måte som det her er gjort.

4. Sak nr. 180/98

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klageren, som er leder for en gruppe fiskeoppkjøpere i Båtsfjord, mener Båtsfjord Radio brøt med reglene for god presseskikk da radioens journalist ikke gjorde klageren oppmerksom på at telefonsamtalen med ham i forbindelse med en konkret sak, ble tatt opp på bånd og deretter sendt på lufta.

Båtsfjord Radio mener at sammenhengen var helt klar, at det på forhånd var inngått avtale med en representant for fiskeoppkjøperne, og at denne igjen hadde konferert med klageren. På dette grunnlaget mener Båtsfjord Radio det ikke kunne være tvil om at det dreide seg om et intervju beregnet på kringkasting.

Pressens Faglige Utvalg vil vise til Vær Varsom-plakatens punkt 3.3, der det heter:

«Det er god presseskikk å gjøre premissene klare i intervjusituasjoner og ellers i forhold til kilder og kontakter.»

Utvalget registrerer at partene har et ulikt syn på om premissene i virkeligheten var klare, og om klageren burde forstått at det dreide seg om en reell intervjusituasjon som ble tatt opp på bånd. Selv om det fremgår tydelig at journalisten presenterte seg som representant for Båtsfjord Radio, ble det ikke tilstrekkelig klargjort overfor klageren at det ble gjort opptak av samtalen med sikte på sending. Etter utvalgets mening skulle Båtsfjord Radio gjort klageren oppmerksom på dette.

Båtsfjord Radio har brutt god presseskikk.

Oslo, 26. januar 1999

Sven Egil Omdal,
Odd Isungset, Catharina Jacobsen, Thor Woje,
Helen Bjørnøy, Brit Fougner, Jan Vincents Johannessen

FOR OFFENTLIGGJØRING I NYHETSSENDING:

«Pressens Faglige Utvalg (PFU), som er norsk presses klageorgan i medieetiske spørsmål, har i en klagesak konkludert med at Båtsfjord Radio brøt god presseskikk. Etter PFUs mening skulle Båtsfjord Radio ha gjort lederen for handelsstandens fiskerigruppe i Båtsfjord kjent med at en telefonsamtale ble tatt opp på bånd, med sikte på sending. Selv om journalisten presenterte seg som representant for Båtsfjord Radio, finner PFU at redaksjonen skulle ha gjort klageren oppmerksom på at samtalen ville bli kringkastet».