Statistikk

Her finner du PFUs klagestatistikk.

Du har deaktivert JavaScript i nettleseren din. Vær snill å slå det på for å se statstikken vår.

Årsstatistikken 2023

Publisert 11. januar 2024.

Her er en utvidet presentasjon av PFU-statistikk 2023 som ble fremlagt under arrangementet Etikkåret 2023.
Alfabetisk oversikt – innklagede redaksjoner og utfallet av klagebehandlingen

Oppsummering – hovedfunn:

 • Økt antall klager til PFU etter nedgang i 2022. Det er registrert 696 klager inn i 2023, mot 647 i 2022. Omtrent halvparten av klagene må imidlertid avvises grunnet formelle mangler
  (jf. Krav til klagen PFUs vedtekter, §4).
 • Flere klager behandlet: PFU har vurdert 277 klager i 2023 mot 227 i 2022.
  En årsak til den kraftige økningen er en masseklage mot 32 Amedia-aviser som hadde publisert samme artikkel; alle redaksjonene ble felt på VVP 3.2 og 4.14.
 • 149 har fått full behandling (101 i 2022, mot 142 i 2021 da ble det avholdt ett ekstra møte).
 • Fellingsprosenten er på drøyt 64 % (mot 48,5 % i 2022, og 51 % i 2021) i saker som har gjennomgått full behandling. Merk! En stor del av økningen skyldes masseklagen mot 32 Amedia-aviser.
  Fellingsprosenten er på drøyt 34,5 % (mot 21,5 % i 2022, og 29 % i 2021) om man inkluderer klager som har fått forenklet behandling.
 • Fremdeles VVP 4.14 (samtidig imøtegåelse) og 3.2 (kildekritikk og opplysningskontroll) som topper fellingsstatistikken: 57 ganger har PFU konkludert med brudd på VVP 4.14, og 55 ganger på 3.2. I 42 saker er det henvist til både 3.2 og 4.14 i fellingsgrunnlaget (32 av disse er masseklagen).
  Samtidig er det satt ny rekord i antallet ganger PFU har felt på VVP 4.8, «barnepunktet»: 15 ganger er medier felt for ikke å ha tatt tilstrekkelig hensyn til konsekvensene omtalen kan ha for barn.
 • 53 klagesaker endte med at mediene gikk fri etter full behandling (52 i 2022), og 128 klager etter forenklet behandling (126 i 2022).
 • PFU har behandlet klager mot 126 medier (95 i 2022). Totalt er 74 medier felt av PFU i 2023 (38 i 2022).
 • Et stort flertall av mediene som felles er lokalaviser.
 • 48 ganger har klagesaker løst seg i minnelighet mellom partene. Det er en markant økning fra 31 i 2022, 27 i 2021, og 23 i 2020.
 • NRK har flest brudd (5), men også flest klager (17) og flest minnelige løsninger (6).

Eldre PFU-statistikk

PFU-statistikken for 2022 
Alfabetisk oversikt – innklagede redaksjoner og utfallet av klagebehandlingen (2022).

PFU-statistikk 2021
Alfabetisk oversikt redaksjoner (2021)

PFU-statistikk 2020

Statistikken 2019

Statistikk 2018 (word)

Statistikken 2017

Statstikken 2016 (PDF)

Hovedstatistikk 2015 (pdf)

Brudd-statistikk 2015 (pdf)

Innklagede redaksjoner 2015 (excel)

Hovedstatistikk 2014 (pdf)

Brudd-statistikk 2014 (pdf)

Innklagede redaksjoner 2014 (excel)

Hovedstatistikk for 2013

Brudd-statistikk 2013

Hovedstatistikk 2012

Brudd-statistikk 2012

Hovedstatistikk 2011

Brudd-statistikk 2011

 

Les eldre statistikk

22.juli-statistikk

Korte fakta:

64 klager, 53 unike klagesaker. (2011-tallene var: 36 klager/31 saker: 12 full, 4 mo, 8 avvist, 7 forenkla)

Av de 22 klagesakene med full behandling, ble disse 8 mediene felt for brudd på god presseskikk

Etter 22. juli 2011 har det kommet inn 64 klager på medienes 22. juli-dekning til Pressens Faglige Utvalg (PFU).

Det er registrert 53 unike klagesaker fordi flere har klaget på samme artikkel eller innslag.

Av de 53 sakene som har vært behandlet, er det 22 saker som har fått full behandling, hvorav åtte medier er felt for brudd på god pressekikk:

De andre endte slik:

 • Sju saker endte med minnelig ordning/trukket
 • Elleve saker ble avvist på grunn av manglende samtykke/henlagt på grunn av manglende medvirkning
 • Tretten saker ble behandlet forenklet

For utdypende forklaringer på ordbruken, se vår ordliste.