Statistikk

Her finner du PFUs klagestatistikk.

Du har deaktivert JavaScript i nettleseren din. Vær snill å slå det på for å se statstikken vår.

Årsstatistikken 2022

Publisert tirsdag 3. januar 2023.

Her finner du en presentasjon av PFU-statistikken for 2022 med noen kommentarer (se notatfeltet).
Alfabetisk oversikt – innklagede redaksjoner og utfallet av klagebehandlingen.

Oppsummert – noen hovedtall

 • Kraftig nedgang i antallet klager til PFU. Det er registrert 653 klager inn i 2022, mot 777 i 2021. En stor del av klagene er imidlertid avvist (av ulike formelle årsaker, jf. Krav til klagen i PFUs vedtekter, § 4 ).
 • Også nedgang i antallet reelt behandlede klager: PFU har vurdert 227 klagesaker mot 249 i 2021.
 • 101 saker har fått full behandling (142 i 2021 da ble det avholdt ett ekstra møte).
 • Fellingsprosent på 48,5 % (mot 51 % i 2021) i saker som har gjennomgått full behandling.
  Fellingsprosenten er 21,5 % (mot 29 i 2021) om man inkluderer klager som har fått forenklet behandling.
 • Fremdeles VVP 3.2 (kildekritikk og opplysningskontroll) og 4.14 (samtidig imøtegåelse) som topper fellingsstatistikken: 21 ganger har PFU felt på VVP 3.2, og 17 ganger skyldes fellelsen VVP 4.14. I 11 saker er det henvist til både 3.2 og 4.14 i fellingsgrunnlaget.
 • 52 klagesaker endte med at mediene gikk fri etter full behandling (69 i 2021), og 126 klager etter forenklet behandling (107 i 2021).
 • PFU har behandlet klager mot 95 ulike redaksjoner (100 i 2021). Av disse er 38 felt.
 • Et stort flertall av mediene som felles er lokalaviser.
 • 31 ganger har klagesaker løst seg i minnelighet mellom partene. Det er en liten økning fra 27 i 2021, og 23 i 2020.
 • NRK har flest fellelser (4 brudd), men også flest klager (23) og flest minnelige løsninger (5).

Eldre PFU-statistikk

PFU-statistikk 2021
Alfabetisk oversikt redaksjoner (2021)

PFU-statistikk 2020

Statistikken 2019

Statistikk 2018 (word)

Statistikken 2017

Statstikken 2016 (PDF)

Hovedstatistikk 2015 (pdf)

Brudd-statistikk 2015 (pdf)

Innklagede redaksjoner 2015 (excel)

Hovedstatistikk 2014 (pdf)

Brudd-statistikk 2014 (pdf)

Innklagede redaksjoner 2014 (excel)

Hovedstatistikk for 2013

Brudd-statistikk 2013

Hovedstatistikk 2012

Brudd-statistikk 2012

Hovedstatistikk 2011

Brudd-statistikk 2011

 

Les eldre statistikk

22.juli-statistikk

Korte fakta:

64 klager, 53 unike klagesaker. (2011-tallene var: 36 klager/31 saker: 12 full, 4 mo, 8 avvist, 7 forenkla)

Av de 22 klagesakene med full behandling, ble disse 8 mediene felt for brudd på god presseskikk

Etter 22. juli 2011 har det kommet inn 64 klager på medienes 22. juli-dekning til Pressens Faglige Utvalg (PFU).

Det er registrert 53 unike klagesaker fordi flere har klaget på samme artikkel eller innslag.

Av de 53 sakene som har vært behandlet, er det 22 saker som har fått full behandling, hvorav åtte medier er felt for brudd på god pressekikk:

De andre endte slik:

 • Sju saker endte med minnelig ordning/trukket
 • Elleve saker ble avvist på grunn av manglende samtykke/henlagt på grunn av manglende medvirkning
 • Tretten saker ble behandlet forenklet

For utdypende forklaringer på ordbruken, se vår ordliste.