Tilbake til "Statistikk"

Arkiv

Her finner du statistikk fra 1999 og frem til 2008.

2008

PFU behandlet 277 klagesaker, noe som er det nest høyeste antallet noensinne. I 2007, som var rekordåret, hadde utvalget 294 klagesaker på sitt bord.Her kan du se hvordan antallet klager til PFU har utviklet seg i perioden fra 1993-2008.

Statistikken inneholder dessuten en oversikt som viser utfallet av klagebehandlingen.
Hovedstatistikk (1993-2008)

Denne oversikten viser hvilke punkter i Vær Varsom-plakaten PFU har henvist til når medier er felt eller har fått kritikk i perioden 1995-2008.
Bruddstatistikk (1995-2008)

BEHANDLEDE KLAGER

Hvilke medier ble klagd inn, og hvor ofte ble de felt av PFU i 2008? Nedenfor finner du svaret for henholdsvis publikasjoner/nettaviser og radio/tv.

Publikasjoner 2008
Radio/TV 2008

2007

Aldri før har det kommet inn så mange klager til PFU som i 2007. Antallet endte på 314.
Hovedstatistikk 2007
Denne statistikken viser utviklingen i antallet klager til PFU i perioden fra 1999 og fram til og med 2007. Statistikken inneholder også en oversikt over antallet brudd, ikke brudd, etc. i samme periode.
Brudd-statistikk 2007
Dette er en statistikk som viser hvilke punkter i Vær Varsom-plakaten PFU har henvist til når medier er felt eller har fått kritikk. Statistikken viser utviklingen de foregående fem årene.
Avis-statistikk 2007
Dette er en oversikt over hvilke publikasjoner og nettaviser som ble klaget inn til PFU i 2007. Statistikken viser hvor mange ganger det enkelte mediet ble innklaget, og hvilket utfall klagene fikk.
Radio-TV-statistikk 2007
Dette er en oversikt over hvilke radio- og tv-stasjoner som ble klaget inn i 2007. Av denne statistikken framgår det hvor mange ganger de enkelte stasjonen ble klaget inn til PFU i fjor, samt resultatet av klagebehandlingen.

ELDRE STATISTIKK:

Hvilke medier har vært innklaget til PFU de siste årene, og hvordan endte sakene?

INNKLAGEDE PUBLIKASJONER OG NETTAVISER

INNKLAGEDE RADIO- OG TV-KANALER

Radio-TV-statistikk 2000
Radio-TV-statistikk 2001
Radio-TV-statistikk 2002
Radio-TV-statistikk 2003
Radio-TV-statistikk 2004
Radio-TV-statistikk 2005
Radio-TV-statistikk 2006

Tilbake til "Statistikk"