Siste PFU-konklusjoner før sommeren

Av 14 klagesaker endte fire med brudd på god presseskikk og to med kritikk.

Det var i klager mot NRK, Fædrelandsvennen, Document, Telemarksavisa, Saltenposten og Smaalenenes Avis PFU i møtet som ble avholdt 22. juni, kom til at redaksjonene har begått presseetiske overtramp.

De åpne sakene ble streamet av Journalisten.

Åpne saker:

 • 236A+B/21- Ilone Giske, Arctic Harvest AS og Arctic Sea Harvest mot NRK  – IKKE BRUDD (samlet vurdering)
 • 010/21- Ola Borten Moe mot NRK – BRUDD (3.2, 4.14)
 • 013/21- Torkjell Tofte m.fl. mot Fædrelandsvennen – KRITIKK (4.4)
 • 017/21- Ola Moe mot Sogn Avis – IKKE BRUDD (samlet vurdering)
 • 028/21- Kim Steinar Kjærner-Strømberg mot Document – BRUDD (4.15, 4.17)
 • 029/21- Human Rights Service mot Faktisk.no – IKKE BRUDD
 • 035/21- Advokatguiden mot Advokatbladet – IKKE BRUDD (samlet vurdering)
 • 036/21 – Midt-Norge Travforbund mot Trav365 – IKKE BRUDD
 • 048/21 – Bjørn Victor Slette mot Telemarksavisa – BRUDD (3.1, 3.2)
 • 064/21 – Miljødirektoratet mot Saltenposten – BRUDD (3.2, 4.14)
 • 082/21 – Marius Berg Bråthen mot Glåmdalen – IKKE BRUDD

Lukkede saker:

 • 267/20 – NN mot Kragerø Blad Vestmar – IKKE BRUDD (samlet vurdering)
 • 047/21 – NN mot Smaalenenes Avis – KRITIKK (4.1)
 • 067/21 – Adv. Inam Ghous Ali pva klient mot NRK – IKKE BRUDD  

Andre saker

I møtet behandlet PFU også tolv klagesaker der sekretariatet hadde innstilt på «ikke brudd på god presseskikk» etter forenklet behandling.  Alle innstillingene ble vedtatt.

PFU tar nå sommerferie og neste møte er onsdag 25. august.