PFUs saksliste

Her er saklisten til neste PFU-møte som finner sted tirsdag 29. november 2016 i Rådhusgata 17.

Følgende tolv saker skal opp til full behandling i PFU:

Sak 195/16 – XX/NN mot Aftenposten
Sak 197/16 – Trine Engdal mot Romerikes Blad
Sak 200/16 – NN mot Østlands-Posten
Sak 201A/16 – NN mot NRK
Sak 204/16 – Pål Schaathun mot NRK
Sak 211/16 – Adv. Eirik Espelid pva klient mot Bergensavisen
Sak 221/16 – Norsk Breddefotballforening mot Bergens Tidende
Sak 225/16 – NN mot Valdres
Sak 234/16 – Bernt Inge Aune mot Folkebladet
Sak 238/16 – Alstahaug kommune/Kulturbadet ved Odd Arnold Skogsholm mot Helgelendingen
Sak 248/16 – NN mot Harstad Tidende
Sak 261/16 – Gabrielle Randby-Nyhuus mot Høvågavisa

I løpet av PFUs møte behandles også klagesaker med forslag om:
Forenkling (klagesaker der sekretariatet har foreslått en forenklet saksbehandling og innstilt på «ikke brudd på god presseskikk»). Avvisning (manglende samtykke fra direkte berørt part, saken er foreldet eller saken ligger utenfor PFUs område). Henleggelse (manglende medvirkning fra klager). Også saker der det er oppnådd minnelig ordning (enighet mellom klager og innklaget) og/eller at klagen er trukket av klager, blir forelagt utvalget. Enkelte ganger vil det også være spørsmål om behandling av saker.

Åpenhet i PFU
Pressens Faglige Utvalg praktiserer åpenhet rundt saksbehandlingen og møtene.De som ønsker å overvære et PFU-møte, må rette en forespørsel om dette til PFU-sekretariatet minst ett døgn før det aktuelle møtet. Sekretariatet vil da ta kontakt med partene i sakene som skal behandles. Selv om PFUs møter i utgangspunktet er åpne, er det ingen andre enn PFUs medlemmer og sekretariat som har talerett under møtet.

Web-TV
Fagbladet Journalisten overfører behandlingen av noen av sakene direkte via sine nettsider. Følgende saker blir overført:

Sak 204/16 – Pål Schaathun mot NRK
Sak 261/16 – Gabrielle Randby-Nyhuus mot Høvågavisa

Tirsdagens møte starter som vanlig kl. 9.30, og sendingen starter samtidig.