PFUs saksliste 24.11.15

Tirsdag 24. november er det nytt møte i Pressens Faglige Utvalg (PFU).

_________________________
Saksliste:
Sak 355/14 – Uloba SA mot NRK
Sak 356/14 – Uloba SA mot Nordlys
Sak 206/15 – Martin Vindheim mot Lister
Sak 240/15 – ScanPress.net mot Avisa Sør-Trøndelag
Sak 267/15 – Orange Helse AS mot Fagbladet
Sak 287/15 – Haavard Pytte mot Brobyggeren
Sak 290/15 – Morgan Andersen mot VG
Sak 294/15 – Morgan Andersen mot Fredriksstad Blad
Sak 304/15 – Erik Berg mot Asker og Bærum Budstikke (Budstikka)
Sak 306/15 – Rådmannen i Øksnes kommune mot Øksnesavisa
Sak 307/15 – Jens-Aleksander Simonsen mot Framtid i Nord

 

I løpet av PFUs møte behandles også klagesaker med forslag om: Forenkling (klagesaker der sekretariatet har foreslått en forenklet saksbehandling og innstilt på et «ikke brudd på god presseskikk»). Avvisning (manglende samtykke fra direkte berørt part, saken er foreldet eller ligger utenfor PFUs område).
Henleggelse (manglende medvirkning fra klager). Også saker der det er oppnådd minnelig ordning (enighet mellom klager og innklaget) og/eller at klagen er trukket av klager, blir forelagt utvalget.

Åpenhet i PFU
Pressens Faglige Utvalg praktiserer åpenhet rundt saksbehandlingen og møtene.De som ønsker å overvære et PFU-møte, må rette en forespørsel om dette til PFU-sekretariatet minst ett døgn før det aktuelle møtet. Sekretariatet vil da ta kontakt med partene i sakene som skal behandles. Selv om PFUs møter i utgangspunktet er åpne, er det ingen andre enn PFUs medlemmer og sekretariat som har talerett under møtet.

Web-TV
Fagbladet Journalisten overfører behandlingen av tre av sakene direkte via sine nettsider.

290/15 – Morgan Andersen mot Verdens Gang
294/15 – Morgan Andersen mot Fredriksstad Blad
304/15 – Erik Berg mot Budstikka
240/15 – ScanPress.net mot Sør-Trøndelag

Tirsdagens møte starter kl.9.30, og sendingen starter samtidig.