PFUs konklusjoner

Utvalget konkluderte slik i tirsdagens møte i Pressens Faglige Utvalg (PFU).

Sak 206/15 – Martin Vindheim mot Lister
Ikke brudd på god presseskikk
Sak 240/15 – ScanPress.net mot Avisa Sør-Trøndelag
Ikke brudd på god presseskikk
Sak 267/15 – Orange Helse AS mot Fagbladet
Brudd på god presseskikk
Sak 287/15 – Haavard Pytte mot Brobyggeren
Brudd på god presseskikk
Sak 290/15 – Morgan Andersen mot VG
Etter en samlet vurdering ikke brudd på god presseskikk. 1 dissens.
Sak 294/15 – Morgan Andersen mot Fredriksstad Blad
Ikke brudd på god presseskikk
Sak 304/15 – Erik Berg mot Budstikka
Ikke brudd på god presseskikk
Sak 306/15 – Rådmannen i Øksnes kommune mot Øksnesavisa
Ikke brudd på god presseskikk
Sak 307/15 – Jens-Aleksander Simonsen mot Framtid i Nord
Brudd på god pressseskikk
To saker ble utsatt:
Sak 355/14 – Uloba SA mot NRK 
Sak 356/14 – Uloba SA mot Nordlys
Fire saker ble overført på nett-TV og er publisert i opptak  her.
PFUs uttalelse i de fire sakene ligger her.
Alle sakene med uttalelse vil snart bli å finne i PFU-basen