PFUs aprilmøte

Det er fjorten saker som skal ha full behandling i Pressens Faglige Utvalgs møte tirsdag 26. april.

Sakslista her:

 1. Sak 353/15 – Stokke kommune v/ordføreren mot Tønsbergs Blad
 2. Sak 361/15 – Bjørgulf Myklebust mot Bremanger Budstikke
 3. Sak 009/16 – Lars A. Solberg mot Østlandsposten
 4. Sak 030/16 – Thor Chr. Hansteen mot iTromsø
 5. Sak 041/16 – NN mot Nea Radio
 6. Sak 045/16 – Vågsenteret mot Finansavisen
 7. Sak 047/16 – Anders B. Mjelle mot Rana Blad
 8. Sak 051/16 – Goodtech ASA mot Finansavisen
 9. Sak 053/16 – Jan-Aage Torp mot Vårt Land
 10. Sak 058/16 – Ole Torrissen mot iLaks.no
 11. Sak 067/16 – Sør-Vest politidistrikt mot Rogalands Avis
 12. Sak 070/16 – Robin Christensen mot Bladet Vesterålen
 13. Sak 074/16 – NN mot Finnmarken
 14. Sak 080/16 – Leif Kvernes mot Akershus Amtstidende

I løpet av PFUs møte behandles også klagesaker med forslag om:
Forenkling (klagesaker der sekretariatet har foreslått en forenklet saksbehandling og innstilt på et «ikke brudd på god presseskikk»). Avvisning (manglende samtykke fra direkte berørt part, saken er foreldet eller ligger utenfor PFUs område). Henleggelse (manglende medvirkning fra klager). Også saker der det er oppnådd minnelig ordning (enighet mellom klager og innklaget) og/eller at klagen er trukket av klager, blir forelagt utvalget.

Åpenhet i PFU
Pressens Faglige Utvalg praktiserer åpenhet rundt saksbehandlingen og møtene.De som ønsker å overvære et PFU-møte, må rette en forespørsel om dette til PFU-sekretariatet minst ett døgn før det aktuelle møtet. Sekretariatet vil da ta kontakt med partene i sakene som skal behandles. Selv om PFUs møter i utgangspunktet er åpne, er det ingen andre enn PFUs medlemmer og sekretariat som har talerett under møtet.

Web-TV
Fagbladet Journalisten overfører behandlingen av tre av sakene direkte via sine nettsider.

Sak 030/16 – Thor Chr. Hansteen mot iTromsø
Sak 053/16 – Jan-Aage Torp mot Vårt Land
Sak 067/16 – Sør-Vest politidistrikt mot Rogalands Avis

Tirsdagens møte starter som vanlig kl.9.30, og sendingen starter samtidig.