PFU-møte torsdag 26. april

Torsdag 26. april er det nytt møte i Pressens Faglige Utvalg (PFU). Her er sakslista.

Saker med forslag til uttalelse:
Sak 216/17 – Hans Lysglimt Johansen mot Vårt Land
Sak 278ABC/17 – A: Emil Müller, B: Steffen A. Sleire, C: Martin Gjesdal mot Verdens Gang
Sak 290/17 – Stig Traavik mot Finansavisen
Sak 291/17 – Stig Traavik mot VG
Sak 293/17 – Sykehuset Innlandet mot Gudbrandsdølen Dagningen
Sak 012/18 – NN mot Tvedestrandsposten
Sak 026/18 – Anne-Karin og Kjell Olav Sjøli mot Aura Avis
Sak 047/18 – Varangerfestivalen mot NRK
Sak 048/18 – NN mot Nye Troms

I løpet av PFU-møtet behandles også klagesaker med forslag om avvisning (manglende samtykke fra direkte berørt part, saken er foreldet eller ligger utenfor PFUs område), henleggelse (manglende medvirkning fra klager) og klagesaker der sekretariatet har foreslått en forenklet saksbehandling og innstilt på «ikke brudd på god presseskikk». Også saker der det er oppnådd minnelig ordning (enighet mellom klager og innklaget) og/eller at klagen er trukket av klager, blir forelagt utvalget.

Åpenhet i PFU
Pressens Faglige Utvalg praktiserer åpenhet rundt saksbehandlingen og møtene. De som ønsker å overvære et PFU-møte, må rette en forespørsel om dette til PFU-sekretariatet minst ett døgn før det aktuelle møtet. Sekretariatet vil da ta kontakt med partene i sakene som skal behandles. Selv om PFUs møter i utgangspunktet er åpne, er det ingen andre enn PFUs medlemmer og sekretariat som har talerett under møtet.

Web-TV
Fagbladet Journalisten overfører vanligvis behandlingen av noen utvalgte saker direkte via sine nettsider.

Sak 278ABC/17 – A: Emil Müller, B: Steffen A. Sleire, C: Martin Gjesdal mot Verdens Gang
Sak 047/18 – Varangerfestivalen mot NRK
Sak 216/17 – Hans Lysglimt Johansen mot Vårt Land
Sak 290/17 – Stig Traavik mot Finansavisen
Sak 291/17 – Stig Traavik mot VG
Sak 293/17 – Sykehuset Innlandet mot Gudbrandsdølen Dagningen

Torsdagens møte starter kl. 9.30.