PFU-møte tirsdag 27. november

Tirsdag 27. november 2018 er det nytt møte i Pressens Faglige Utvalg (PFU). Sakslista er klar.

Saker med full behandling

Åpne saker:

Lukkede saker:

  • Sak 122/18 – ZZ mot Document
  • Sak 165/18 – NN mot Document
  • Sak 117/18 – Sølvi og Bjørn Olufsen mot Tidens Krav
  • Sak 155/18 – Adv John Christian Elden pva klient mot Avisa Nordland
  • Sak 192/18 – NN mot Sandnesposten

 I løpet av PFU-møtet behandles også klagesaker med forslag om avvisning (manglende samtykke fra direkte berørt part, saken er foreldet eller ligger utenfor PFUs område), henleggelse (manglende medvirkning fra klager) og klagesaker der sekretariatet har foreslått en forenklet saksbehandling og innstilt på «ikke brudd på god presseskikk». Også saker der det er oppnådd minnelig ordning (enighet mellom klager og innklaget) og/eller at klagen er trukket av klager, blir forelagt utvalget.

Åpenhet i PFU
Pressens Faglige Utvalg praktiserer åpenhet rundt saksbehandlingen og møtene. De sakene som står oppført på sakslista som åpne kan alle komme for åhøre på.

Selv om PFUs møter i utgangspunktet er åpne, er det ingen andre enn PFUs medlemmer og sekretariat som har talerett under møtet.

Web-TV
Fagbladet Journalisten overfører vanligvis behandlingen av noen utvalgte saker direkte via sine nettsider.

Følgende saker blir overført:

Tirsdagens møte starter kl. 9.30.