PFU-møte 29. mars

Onsdag 29. mars skal PFU behandle klager mot Blikk, Kapital, Dagens Næringsliv, NRK og Harstad Tidende.

Sakliste:

  1. 246/22 – Christina Ellingsen mot Blikk
  2. 262A/22 – Nordic Life Holding mot Kapital
  3. 262B/22 – Respondo mot Kapital
  4. 264/22 – Runar Vatne mot Dagens Næringsliv
  5. 009/23 – Mamad Adar mot Dagens Næringsliv
  6. 261/22 – NN mot Harstad Tidende
  7. 306/22 – Kirkens Bymisjon mot NRK
  8. 307/22 ­– NN mot NRK

Åpen behandling

Behandlingen av sak 1-5 vil bli behandlet i åpent møte og streamet. Sendingen kan følges her på våre nettsider.
Møte og stream begynner kl. 9. Oppdatering: Møtet blir omtrent ti minutter forsinket.

Andre saker
I løpet av møtet vil PFU også behandle fjorten klagesaker som har vært gjenstand for forenklet behandling. Det innebærer at sekretariatet har skrevet en innstilling som konkluderer med «ikke brudd på god presseskikk» uten at det er gjennomført tilsvarsrunde mellom partene. I disse sakene kan PFU vedta innstillingen eller be om full behandling.

Mer informasjon om klagebehandlingen i PFU finnes her på våre nettsider.