PFU-møte 26. september 2017

Tirsdag 26. september samles Pressens Faglige Utvalg (PFU) til nytt møte. Denne gangen skal møtet avholdes på Høgskolen i Oslo og Akershus, fordi journalistutdanningen skal være et "skyggeutvalg" og lære av PFU-sakene.

Saker med forslag til uttalelse:

1. Sak 050AB/17 – Nina Rose/Erik Haaland mot TV 2
2. Sak 114/17 – Johannes Banggren mot Ringerikes Blad
3. Sak 124/17 – Finnmark politidistrikt mot Finnmark Dagblad
4. Sak 129/17 – Berit Helberg mot Glåmdalen
5. Sak 130/17– Patricia Eriksen mot Sande Avis
6. Sak 133/17 – Stiftelsen Handelsstedet Tinden mot Bladet Vesterålen
7. Sak 153/17 – Olav Torheim mot Filter Nyheter
8. Sak 140/17 – NN mot Gausdøl’n
9. Sak 163/17 – Anki Gerhardsen mot Verdens Gang
10. Sak 164/17– Anki Gerhardsen mot Khrono
11. Sak 165/17– Anki Gerhardsen mot NRK
12. Sak 180/17 – NN mot Sunnhordland

I løpet av PFU-møtet behandles også klagesaker med forslag om avvisning (manglende samtykke fra direkte berørt part, saken er foreldet eller ligger utenfor PFUs område), henleggelse (manglende medvirkning fra klager) og klagesaker der sekretariatet har foreslått en forenklet saksbehandling og innstilt på «ikke brudd på god presseskikk». Også saker der det er oppnådd minnelig ordning (enighet mellom klager og innklaget) og/eller at klagen er trukket av klager, blir forelagt utvalget.
Åpenhet i PFU
Pressens Faglige Utvalg praktiserer åpenhet rundt saksbehandlingen og møtene. De som ønsker å overvære et PFU-møte, må rette en forespørsel om dette til PFU-sekretariatet minst ett døgn før det aktuelle møtet. Sekretariatet vil da ta kontakt med partene i sakene som skal behandles. Selv om PFUs møter i utgangspunktet er åpne, er det ingen andre enn PFUs medlemmer og sekretariat som har talerett under møtet.
 Web-TV
Fagbladet Journalisten overfører vanligvis behandlingen av noen utvalgte saker direkte via sine nettsider. Sakene som overføres er:

Tirsdagens møte starter kl. 9.30 og sendingen starter samtidig.

Les mer om PFU her