Nytt PFU-møte – ny blogg

Ukas møte endte i seks fellelser - og tre frifinnelser.

Retten til å ta til motmæle, samtidig, VVpl punkt 4.14.
Sterke faktiske beskyldinger, det vil si påstander som er etterprøvbare, skal tilbys imøtegåelse – selv om påstandene fremkommer i et portrett. Portrettsjangeren er ikke fritatt for Vær Varsom-plakatens punkt 4.14. Avisa Hordaland ble felt fordi hovedverneombudet i Voss kommune fikk slippe til – uimotsagt – med kraftige beskyldninger mot kommunens øverste ledelse. Rådmannen klaget og fikk medhold av PFU.

Les uttalelsen her.

Påstander som «gjennomsyret av korrupsjon» og «funn av fusk i mistenkelige fakturaer for et ukjent beløp», utløser rett til samtidig imøtegåelse. Finansavisen ble felt på punkt 4.14 for ikke å ha tilbudt dette. Avisen ble samtidig felt på punkt 4.15, tilsvarsretten, fordi den var for sen med for å bringe firmaets tilsvar. Vær Varsom-plakatens punkt 4.15 pålegger redaksjonen å bringe et rettmessig tilsvar «snarest mulig». PFU uttalte her: «Det må være avisens ansvar å opprettholde et system for å fange opp slike tilsvar og publisere dem uten unødig opphold. Dette er særlig viktig når anklagene er alvorlige og avisen heller ikke hadde gitt klager mulighet til samtidig imøtegåelse i de påklagede artiklene». Les uttalelsen her.

Om å ta for hardt i, VVpl punkt 4.4.
Journalistikk handler om å prioritere, og ikke alle sider av en sak kan belyses fullt ut samtidig. Men vinklingen må ikke gå på bekostning av andre presseetiske krav, som for eksempel at det må være dekning i artikkelen for det som står på avisens forside. Finnmark Dagblad ble felt på grunn av at det ikke var samsvar mellom forside og artikkel når det gjaldt pengebruken. Avisen hadde tatt for hardt i, og dermed brutt med kravet til VVPl 4.4. Les uttalelsen her.

Også Finansavisen hadde tatt i for hardt når det gjaldt en påstand i ingressen om at et firma var «gjennomsyret av korrupsjon». Utvalget mente at «Den åpenbare tolkningen av en slik karakteristikk, er at selskapet er preget av ulovlig virksomhet, mens det i realiteten dreier det seg om en mindre del av virksomheten.» Altså; ikke samsvar mellom ingress og artikkelens innhold.

IMG_2409
Fra mandagens PFU-møte.

Mediets troverdighet, VVpl punkt 2.2.
Magasinet Birken ble felt på grunn av en artikkel om løpesko. Artikkelen var ikke betalt eller sponset, men var i form og innhold egnet til å skape mistanke hos publikum om kommersiell påvirkning. Utvalget mente artikkelen svekket «Birkens troverdighet på en slik måte at god presseskikk er brutt. Spesielt gjelder også dette bruk av kilden i artikkelens byline, noe som gjør utvalget usikker på hvem som har redaksjonell kontroll på artikkelen.» Les uttalelsen her.

Om å være nøye med fakta, VVpl. 3.2.
Når man omtaler rettssaker og dommer må man være nøye med fakta, spesielt når det gjelder begreper som anmeldt, siktet, tiltalt, etc. Helgelendingen skapte et inntrykk av at en person var anmeldt, noe som ikke var korrekt, da denne personen var nevnt som et vitne av politiet. Her ble avisen felt på VVpl punkt 3.2 for manglende opplysningskontroll. Videre mener også utvalget at påstanden om anmeldelse skulle vært nevnt for klager da klager ble kontaktet klager før publisering, jf. VVPs punkt 4.14 om samtidig imøtegåelse. Les uttalelsen her.

Omtale av en arbeidskonflikt og en anonym barnevernsmelding skapte problemer for NRK Sami. Feil og unøyaktigheter, usaklige og unødvendige detaljer, mente PFU som også uttalte: «At anklaget part får samtidig imøtegåelse, fritar ikke redaksjonen fra kravet om å forsøke å kontrollere faktiske påstander – i dette tilfellet å sjekke innholdet i de omtalte tekstmeldingene som står sentralt i kritikken mot klager.» Utvalget mener derfor at NRK, i alle de tre påklagede publiseringene, burde ha gjort mer enn hva som fremgår av det forelagte materialet for å kontrollere fremsatte beskyldninger og klargjøre de faktiske forhold, jf. VVPs punkt 3.2 om kontroll av opplysninger og kildekritikk. Les uttalelsen her.

Hva var det som ikke ble felt i mandagens PFU-møte:

Klagerne i saken mot NRK Trygdekontoret fikk ikke medhold. Utvalget mente at listen må ligge høyt for å felle humor for brudd på god presseskikk, og at innslaget var av en slik form at det vanskelig kunne oppfattes som rammende ut over selve assosiasjonen til Jaquessons navn. «At den kvinnelige rollefigurens navn var en referanse til Kari Jaquesson, som hadde kritisert et tidligere program i Trygdekontoret, er, etter utvalgets oppfatning, derfor ikke satire av en art som medfører brudd på god presseskikk».

Videre ble heller ikke avisa Glåmdalen felt, når det gjaldt en klage fra kommunen på omtale av en oppsigelsessak i Grue kommune. Selv om utvalget manet til varsomhet når det gjaldt omtale av private forhold, mente utvalget at i dette tilfellet var opplysningene om sykemelding og samboerforholdet, relevant for saken. Det var heller ikke uten betydning at kommunen hadde fått publisert et innlegg i Glåmdalens papirutgave om saken, og at avisen også avga en kommentar.

Og til slutt; bladet Jakt & Fiske gikk fri, når det gjaldt en klage fra en Politiadvokat som mente seg uthengt i en kronikk, og hevdet sin rett til samtidig imøtegåelse. Utvalget mente beskyldingene verken var konkrete eller sterke nok til at retten til samtidig imøtegåelse var utløst, og at han heller ikke var identifisert. Det ble istedet vist til tilsvarsretten.

Les mer: Vær Varsom-plakaten

Les mer: PFU-basen

* Bloggen er oppsummering av denne ukas møte, skrevet av PFUs sekretariat. Tanken er at vi publiserer en slik blogg etter hvert PFU-møte. Tidligere blogger kan leses her:

August
Mai
April
Mars
Februar
Januar