Fire felt i årets siste PFU-møte

Subjekt og Åndalsnes Avis ble felt grunnet for svakt kildekritisk arbeid, Grenda for manglende innhenting av samtidig imøtegåelse, og Telemarksavisa for å ha identifisert en domfelt med navn og bilde, i kombinasjon med detaljer om private forhold.

Kort oppsummert – slik konkluderte PFU:

 1. 221/23 – Egil Heinert mot TV 2IKKE BRUDD
 2. 243/23 – Tor-Erik Røberg-Larsen mot TV 2IKKE BRUDD
 3. 140/23 – Mikkel Tronsrud mot NettavisenIKKE BRUDD
 4. 203/23 – Hanan Benammar, Sara Baban og Pia Maria Roll mot SubjektBRUDD (3.2)
 5. 211/23 – Hanan Benammar, Sara Baban og Pia Maria Roll mot KlassekampenIKKE BRUDD
 6. 218/23 – Thomas Stray mot DagbladetIKKE BRUDD
 7. 295/23 – Gaute Grøtta Grav mot Åndalsnes AvisBRUDD (3.2)
 8. 201/23 – Rømskog Hytteutvikling AS mot Indre Akershus BladIKKE BRUDD
 9. 219/23 – Jonas Biti mot SágatIKKE BRUDD
 10. Sak 166/23 – Adv. pva klient mot Telemarksavisa – BRUDD (4.3, 4.7) (dissens)
 11. Sak 185/23 – NN mot Grenda – BRUDD (4.14)

Behandlingen av sak 1-9 ble behandlet i åpent møte og streamet.
Opptak kan ses her:

Andre saker
I møtet behandlet PFU også tre klagesaker som har vært gjenstand for forenklet behandling, der sekretariatet hadde skrevet en innstilling som konkluderte med «ikke brudd på god presseskikk» uten at det var gjennomført tilsvarsrunde mellom partene. I alle disse sakene vedtok PFU innstillingen.

Første PFU-møte i 2024 er onsdag 31. januar.