Halvårsstatistikken: Færre klager til PFU, samme andel fellelser

Klagerne fikk medhold i 58% av sakene som fikk full behandling i PFU første halvår, slik de fikk i samme periode i fjor.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) vurderer klager på norske redaktørstyrte medier og vurderer disse opp mot Vær Varsom-plakaten. 72 klagere fikk sin klage opp til full behandling første halvår. 42 klagere fikk medhold. På samme tid i fjor hadde 48 klagere i 82 klagesaker fått medhold i sin klage på publisert redaksjonelt innhold.

Liten nedgang
Statistikken ellers viser en liten nedgang i antall klager første halvår 2016 sammenlignet med første halvår 2015. Her er de korte fakta:

• Pressens Faglige Utvalg behandlet 202 klager (220 i 2015)
• Pressens Faglige Utvalg mottok 245 klager (259 i 2015)
• Utvalget har avgitt 72 uttalelser (82 i 2015)
• 42 klagere fikk medhold (48 i 2015)
• Mediene gikk fri (etter full behandling) 30 ganger (34 i 2015)
• 95 klager ble forenklet ikke brudd (110 i 2015)

PFU-statistikken første halvår 2016 (PDF-dokument)

Innkomne klager
I løpet av årets seks første måneder har PFU mottatt 237 klager. I 2015 var antall klager 259. I 2014 var tallet 207.

Behandlede klager
Når det gjelder antall behandlede klager første halvår, dvs antall klager som har vært til vurdering i PFUs møter, er tallet 202. I fjor var tallet 220.
Av de 202 behandlede klagene, har 72 klagere fått en full behandling. Dette er ti færre enn i fjor, da tallet var 82. Full behandling innebærer at det innhentes kommentar fra den innklagede redaksjon. Basert på en tilsvarsrunde avsluttes klagebehandlingen med en uttalelse fra PFU.

Forenklede saker
I løpet av første halvår har PFU forenklet 95 klager mot 110 i fjor. «Forenklet» betyr at klagesaken ikke har gjennomgått full tilsvarsrunde fordi sekretariatet mener det det publiserte er innenfor god presseskikk. I stedet for å innhente tilsvar, forelegges saken og klagers argumentasjon for utvalget som må godkjenne innstillingen.

Stor spredning
Det er stor spredning blant mediene som det klages på PFU. 84 ulike medier (i fjor 92 ulike medier) har i løpet av årets første seks måneder blitt innklaget. Ikke overraskende topper de store redaksjonene med mange publiseringer på ulike plattformer denne statistikken: NRK har flest klager, deretter kommer Aftenposten, Verdens Gang og TV 2.

Når det gjelder antall brudd, er det Aftenposten som har hatt flest fellelser hittil i år; to brudd på god presseskikk og to kritikk (som er en mildere form for fellelse). Deretter kommer TV 2 og Hamar Arbeiderblad. TV 2 med tre brudd på god presseskikk. Hamar Arbeiderblad med to brudd på god presseskikk. NRK er den redaksjonen som har fått flest klager mot seg første halvår, i alt 21 klager. NRK har imidlertid kun blitt felt én gang.

VVP-punktene

Som tidligere topper antall fellelser på VVP punkt 4.14, den samtidig imøtegåelsesretten. 13 ganger er det henvist til dette punktet i de fellende uttalelsene. Åtte ganger er det henvist til punkt 3.2, som gjelder kildebruk og kontroll av opplysninger. Deretter kommer rettelser og beklagelser av feilaktige opplysninger, det vil si punkt 4.13.

PFU-statistikken første halvår 2016 (PDF-dokument)

PFU-basen: Her er alle sakene som har fått full behandlling hittil i 2016.

Og her er kortversjonen av alle uttalelsene i 2016:

Juni > Mai > April > Mars > Februar. > Januar