Årets siste PFU-møte

Pressens Faglig Utvalg (PFU) har møte onsdag 16. desember. Møtet blir streamet på Journalisten.no.

Ti saker på sakslista som ser slik ut:

Åpne saker – stream fra kl 09.00

  1. Sak 119/20 – Per Sjong Larsen ved adv. Steingrim Wolland mot Verdens Gang
  2. Sak 125/20 – Afzzal Ghauri ved adv. Steingrim Wolland mot Verdens Gang
  3. Sak 131/20 – Advokatfirmaet Hammervoll Pind mot Kapital
  4. Sak 151/20 – Søndre Land kommune mot Oppland Arbeiderblad
  5. Sak 155/20 – Kari Breirem mot Kapital
  6. Sak 157/20 – Christian Tybring-Gjedde mot Bergens Tidende
  7. Sak 170/20 – Dmitry Konovalov mot Aftenposten
  8. Sak 180/20 – Reinert Svanberg mot Sunnhordland

Lukkede saker

9. Sak 149/20 – Adv. Elden pva klient mot Verdens Gang
10. Sak 196/20 – NN mot Tidens Krav

I løpet av PFU-møtet behandles også klagesaker der sekretariatet har foreslått en forenklet saksbehandling og innstilt på «ikke brudd på god presseskikk». Også saker der det er oppnådd minnelig ordning (enighet mellom klager og innklaget) og/eller at klagen er trukket av klager, blir referert for utvalget. Klager som mangler samtykke og/eller er foreldet blir avvist. Det samme med klager mot publikasjoner som ikke er en del av PFU-ordningen.