Fire kritikk og fem brudd

PFU fant presseetiske overtramp i ni av de elleve klagesakene som var til full behandling i mars.

Slik konkluderte PFU i møtet 22. mars 2018:

Sak 197/17 – Risenga AS mot Budstikka – KRITIKK (3.2)
Sak 242/17 – Aksel Stave Ervik mot TV 2  – BRUDD (2.6)
Sak 251/17 – Kari Jaquesson mot Natt og Dag – KRITIKK (3.2)
Sak 255/17 – NN mot Nettavisen – BRUDD (VVP 4.7, 4.8)
Sak 263A/17 – Otto Frøseth mot Adresseavisen – IKKE BRUDD
Sak 269A/17 – NN mot Kragerø Blad Vestmar – KRITIKK (3.2)
Sak 272/17 – Kindred Group mot TV 2  – BRUDD (2.2, 2.6, 2.8)
Sak 277/17 – Adv Erik  Rolfsen pva klient mot Tidens Krav – BRUDD (3.2, 4.14)
Sak 289/17 – NN mot Rana Blad – BRUDD (4.6)
Sak 022/17 – Ellinor Eikrem mot NRK – IKKE BRUDD
Sak 029/18 – Adv Hege Salomon pva klient mot Telemarksavisa – KRITIKK  (4.8)

Saker med forenklet innstilling
I møtet behandlet PFU  også ti klagesaker med forslag om forenklet innstilling, det vil si at sekretariatet har innstilt på ikke brudd uten at det har vært gjennomført tilsvarsrunde.  To av disse sakene – en klage mot Adresseavisen og en klage mot Lindesnes Avis – ble sendt tilbake til sekretariatet  for full behandling.

Andre saker
For øvrig ble PFU forelagt saker der partene har kommet til en minnelig ordning (enighet mellom klager og innklaget)  og klagen er trukket.

Web-TV
Fagbladet Journalisten overførte behandlingen av følgende saker direkte via sine nettsider:

Sak 197/17 – Risenga AS mot Budstikka
Sak 251/17 – Kari Jaquesson mot Natt og Dag
Sak 263A/17 – Otto Frøseth mot Adresseavisen

PFUs uttalelser
Utvalgets uttalelser blir  publisert her på nettsidene i PFU-basen når disse er renskrevet og formidlet partene.