Rapport om departementenes og SMKs journalføring

Fra januar 2015 til og med august 2016 har Pressens Offentlighetsutvalg (POU) undersøkt departementenes og Statsministerens kontors journalføring og deres publisering av journalposter i Offentlig elektronisk postjournal (OEP).

På bakgrunn av funnene som er gjort mener POU at 13 av 15 departementer har en journalføringspraksis som er svært kritikkverdig. Verst ut kommer Justis- og beredskapsdepartementet (JD).

Les hele rapporten «Slik hindrer departmenter innsyn» her.