Snart vil utvalget lansere et eget måldokument med en oversikt over utvalgets kampsaker. Der vil du også få en oversikt over de områdene i samfunnet vi mener ikke er gode nok på åpenhet. Følg oss på twitter (@hysjhemmelig) og facebook.
Ingen undersider er lagt til.