Varingen vant over brannvesenet

Fylkesmannen ga Varingen medhold i at brannvesenet i Nedre Romerike ikke hadde lov til å nekte innsyn i en kontrakt inngått med en kunde, og pålegger brannvesenet å gi ut kontrakten.

I en nylig avsagt avgjørelse fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus, får Varingen medhold i at Nedre Romerike brann- og redningsvesen ikke hadde lov til å holde tilbake en kontrakt inngått med en kunde av et industrialarmsystem.

Saken ble behandlet etter at Brannvesenet nektet Varingen innsyn i kontrakten med henvisning til offentlighetsloven §6(2). Varingen valgte da å påklage avslaget. Som følge av klagebehandlingen ble brannvesenet pålagt å offentliggjøre dokumentet.

Brannvesenet får også kritikk fra Fylkesmannen for å ha utvist en saksbehandling som ikke oppfyller kravene i offentlighetsloven, idet både begrunnelsen og lovhenvisningen for unntaket var mangelfull. I lys av dette ber Fylkesmannen brannvesenet endre sine rutiner ved håndtering av innsynsbegjæringen, slik at lovens krav oppfylles.

I forbindelse med behandlingen ble det opplyst fra brannvesenet at denne type dokumenter i flere år har blitt unntatt offentlighet med henvisning til offentlighetsloven § 6(2) uten at det har vært stilt spørsmål ved denne bruken. Fylkesmannen mener dette tyder på en rutinemessig innsynsnekt og ber brannvesenet merke seg at dette «ikke er en forsvarlig måte å håndtere offentlighetslovens regler på, da det alltid skal foretas konkrete og selvstendige vurderinger av de dokumenter det bes innsyn i.»

Mer om avgjørelsen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *