Uttalelse fra Pressens offentlighetsutvalg: Åpenhet i norske idrettsforbund

Pressens offentlighetsutvalg vil ha mer åpenhet om kostnader og pengebruk i norske idrettsforbund. Kulturministerens initiativ til et møte med Idrettsforbundet om dette, viser at Regjeringen, som bevilger det meste av pengene til idretten, tar åpenhet på alvor.

Pressens offentlighetsutvalg (POU) er et utvalg nedsatt av Norsk Presseforbunds styre for å sikre og styrke offentlighetsprinsippet i Norge. Utvalget avgir jevnlig uttalelser i spørsmål og saker som gjelder åpenhet og innsyn i samfunnet.

Pressens offentlighetsutvalg uttaler:

«Pressens offentlighetsutvalg vil ha mer åpenhet om kostnader og pengebruk i norske idrettsforbund. Kulturministerens initiativ til et møte med Idrettsforbundet om dette, viser at regjeringen, som bevilger det meste av pengene til idretten, tar åpenhet på alvor.

VGs undersøkelser og oppslag den siste tiden viser etter utvalgets syn at opplysninger holdes tilbake på tynt grunnlag. Verken Norges Fotballforbund (NFF), Norges idrettsforbund, Norges Cycleforbund, Norges Friidrettsforbund, Norges Håndballforbund eller Norges Skiforbund, har hittil villet offentliggjøre enkeltbilag eller reiseregninger. NFF venter på styrebehandling, mens de andre forbundene har tatt et prinsipielt standpunkt med henvisning til personvernhensyn og forretningsforhold.

Hotellvalg og restaurantbesøk er ingen privatsak når det gjøres i forbundenes regi. Det samme gjelder utbetaling av lønn. Enkeltkostnader som kan knyttes til helse eller andre private forhold, kan enkelt sladdes slik at man ivaretar personvernet. Utover dette bør det være full åpenhet. Det samme gjelder opplysninger om eksterne konsulenter og PR-byråer, som utfører sentrale oppgaver på vegne av forbundene.

Forbundene sitter på store verdier – både i form av penger og frivillig innsats. NIF alene oppgir at 87 prosent av deres inntekter på over en milliard kroner i året stammer fra det offentlige. I tillegg kommer milliardbidrag til andre deler av idretten, som bygging av anlegg, idrettsarenaer m.v. Samfunnet har et berettiget behov for å få innsyn i hvordan disse midlene disponeres.

Idrettsforbundets praksis hindrer en uavhengig kontroll av pengebruken, og samfunnet får et dårligere grunnlag til å mene noe om hvordan pengene brukes. Det er et demokratisk problem, og det svekker samfunnets tillit til forbundene.

Statsråden uttaler til VG at hun vil ha svar på hvordan forbundene vil ivareta legitimiteten i norsk idrett fremover med en åpenhetspraksis som oppfattes som tilfredsstillende i resten av samfunnet. Offentlighetsutvalget mener løsningen må være at de må legge seg på den samme åpenhetslinjen som gjelder i forvaltningen, med offentlighetsloven som mal for innsyn. Den ivaretar også hensynet til personvern og forretningshemmeligheter.»

Pressens offentlighetsutvalg 31.03.2016

Siri Gedde-Dahl (leder), journalist i Kapital
Tom Erik Thorsen, ansvarlig red. i Varden.
Trond Sundnes, Utviklingsredaktør i Dagens Næringsliv.
Lajla Ellingsen, journalist i Adresseavisen.
Audun Solberg, VG
Espen Andersen, journalist i NRK
Sarah Sørheim, kulturredaktør i Aftenposten
Thomas Frigård, journalist i Raumnes
Øyvind Johan Heggstad, journalist i NRK Møre og Romsdal
Ola Karlsen, journalist i ABC Nyheter
Ina Lindahl Nyrud, advokat i Norsk Journalistlag (NJ)
Leif Steinholt, journalist i Helgelands Blad
Vegard Venli, journalist Kommunal Rapport
Hanne Wien, journalist i Budstikka Media
Reidun Kjelling Nybø, fungerende generalsekretær i Norsk Redaktørforening (NR)
Nils Øy, tidligere generalsekretær i Norsk Redaktørforening (NR), nå høgskoledosent i Volda
Berit Nyman, nestleder i Fagpressen

Kontaktpersoner for uttalelsen:
Leder for Pressens offentlighetsutvalg: Siri Gedde-Dahl, tlf. 975 25 118