Utenriksdepartementet må endre innsynsrutiner

I en nylig avsagt uttalelse fastslår Sivilombudsmannen at Utenriksdepartementet har brutt flere bestemmelser offentlighetsloven. Utenriksdepartementet lover nye rutiner.

Sivilombudsmannen sa seg enig i at departementet ikke hadde fulgt de saksbehandlingskrav som skal sikre innsyn i offentlige dokumenter.
Uttalelsen kom som følge av at Lars Kise i Avisenes Nyhetsbyrå i september i fjor ba Sivilombudsmannen se nærmere på åtte avslag på innsyn fra Utenriksdepartementet.

I forbindelse med behandlingen hos Sivilombudsmannen, ble departementet bedt om å redegjøre nærmere for meroffentlighetsvurdering og saksbehandlingstid tilknyttet departmentets klagebehandling av de aktuelle innsynskravene.

I et brev til Sivilombudsmannen beklager departmentet at man ikke hadde vurdert meroffentlighet for ett av dokumentene. Sivilombudsmannen tolket dette som at «departementet er inneforstått med at dette var en saksbehandlingsfeil».
I samme brev erkjenner departementet at saksbehandlingstid på 1-2 måneder, som var tilfellet for flere av dokumentene Kise begjærte innsyn i, var «lengre enn den burde vært». Sivilombudsmannen var enig i dette, og understreket at en beklagelse for dette var berettiget.

Departementet opplyser til Sivilombudsmannen at det nå er utarbeidet nye retningslinjer for behandling av klager på avslag på begjæring om dokumentinnsyn. Sivilombudsmannen merker seg dette, og krever at departementet i framtiden overholder kravene til saksbehandling i innsynssaker.

Les hele uttalelsen her.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *