Sivilombudsmannen kritisk til lukket budsjettkonferanse

Sivilombudsmannen mener Hjelmeland kommune skulle ha åpnet dørene da de avholdt budsjettkonferanse i fjor høst. Kommunen hevdet det var snakk om et rent orienteringsmøte slik at prinsippene i kommunelovens § 31 om møteoffentlighet, ikke kom til anvendelse. Sivilombudsmannen kom til motsatt konklusjon, og mente kommunen burde ha praktisert møteoffentlighet. Uttalelsen inneholder flere prinsipielle utsagn.

Avisen Strandbuen fikk forrige uke medhold fra Sivilombudsmannen i en klagesak mot Hjelmeland kommune etter kommunene hadde avholdt en budsjettkonferanse bak lukkede dører. Kommunen mente dette var et orienteringsmøte slik at møteoffentlighetsprinsippet i kommunelovens § 31 ikke kom til anvendelse. Strandbuen var av en annen oppfatning, og ba om en vurdering fra Stortingets ombudsmann.
Etter å ha sett på saken uttaler Sivilombudsmannen blant annet at han kan «vanskeleg sjå anna enn at formannskapet og kommunestyret i arbeidet med budsjettet vil sjå hen til og vise til det som kom fram i ein slik konferanse under til dømes temaet «Orienteringar om økonomi, budsjett og HP«. Dermed fant han at i hvertfall deler av konferansen måtte sees på som innledende faser til de folkevalgtes arbeid med budsjettet, slik at møtet faller inn under møteoffentlighetsprinsippet.

Sivilombudsmannen finner begrunnet tvil om at kommunen sin avgjørelse om å holde alle sesjonene på konferansen bak lukkede dører var i tråd med møteoffentlighetsprinsippet, og ber om at Hjelmeland kommune tar hensyn til dette ved tilsvarende samlinger i fremtiden. Avslutningsvis uttaler Sivilombudsmannen følgende – av stor prinsipiell interesse både for møteoffentlighetsforkjempere og folkevalgte:
«Det er også grunn til å peike på at møte som fell utanfor påbodet om opne dører i § 31 nr. 1, ofte bør vere opne ut frå omsynet bak regelen. Eg kan ikkje sjå at Hjelmeland kommune har vist til gode grunnar for å halde denne konferansen lukka. Saka syner også at lukka dører kan føre til spekulasjonar og misoppfatningar, medan opne dører normalt gjev større forståing for kommunen sitt arbeid.»

Les hele uttalelsen her.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *