Redaktørkrav om bedre åpenhetsregler

Norsk Redaktørforening vil ha bedre og klarere regler om møteoffentlighet. I et brev til Kommunal- og regionalministeren kreves det at ord gjøres om til handling.

Norsk Redaktørforening mener Kommunal- og regionaldepartementet har snakket lenge nok om nye og klarere regler om møteoffentlighet i kommuneloven. I et brev til departementet etterlyses konkrete forslag til lovendringer.
Brevet kommer som tillegg til en tidligere avgitt høringsuttalelse om forslag til regler som skal bidra til større åpenhet og rolleavklaring i kommunen. I dette forslaget ble det ikke foreslått konkrete endringer i reglene om møteoffentlighet, til tross for at spørsmålet har vært utredet og vært gjenstand for høring tidligere.

I brevet viser Redaktørforeningen til at departementet selv flere steder har understreket behovet for endringer i reglene om møteoffentlighet og lovet gjennomgang, uten at dette har munnet ut i konkrete forslag til endringer. Samtidig finnes mange eksempler, også i den senere tid, på at kommunen sliter med å følge reglene i kommuneloven om møteoffentlighet. I lys av dette mener Redaktørforeningen det nå er på tide at dette arbeidet igangsettes.

«Daglig opplever vi åpenbare lovbrudd hva gjelder dokument- og møteoffentlighet. Kunnskapsmangelen i kommunal forvaltning og politikk er mange steder massiv. I andre tilfeller ignoreres det som er gjeldende rettstilstand. Dette er problemstillinger departementet burde tatt fatt i. Når departementets tyngste argument for at hensynet til åpenhet og informasjon er ivaretatt er å vise til at 34 prosent av kommunene har ansatt informasjonsmedarbeidere på heltid, vet vi nesten ikke hva vi skal tro», står det blant annet i brevet.

Les hele brevet fra Norsk Redaktørforening til Kommunal- og regionaldepartementet her.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *