Ombudsmannen vil likevel vurdere DnB NOR-notat

Ombudsmannen vil likevel se nærmere på Statsministerens kontors hemmelighold av det omstridte notatet i DnB NOR-saken.

Til tross for at Statsministerens kontors (SMK) hemmelighold av det omstridte notatet i DnB NOR saken ble behandlet og opprettholdt i Statsråd sist fredag, vil Sivilombudsmannen se nærmere på saken. Dette framgår av et brev som ble sendt lørdag fra Sivilombudsmannen til Statsministerens kontor. I brevet skriver Sivilombudsmannen at selv om spørsmålet om notatet er «internt» etter offentlighetsloven må regnes som avklart gjennom klagebehandlingen i Statsråd, gjelder ikke dette spørsmålet om meroffentlighet – altså om det foreligger et reelt og saklig behov for å unnta notatet som veier tyngre enn offentlighetens behov for å få innsyn, jf. offentlighetslovens § 2(3). Ettersom Kongen i Statsråd ikke vurderte dette i sin klagebehandling, kan spørsmålet prøves av Sivilombudsmannen.

Statsmininsterens kontor har fått frist på seg til onsdag til å svare Sivilombudsmannen og til å oversende relevante dokumenter. Sivilombudsmannen vil på bakgrunn av dette vurdere om Statsministerens kontor hadde gode nok grunner til å unnta notatet fra offentligheten.

Relaterte artikler:

Uklokt hemmelighold, Aftenposten Leder morgen

Hemmelighold opprettholdt i Statsråd

Statsministerens hemmelighold klaget inn til Sivilombudsmannen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *