Offentlige ansettelser under lupen

Sivilombudsmannen vil se nærmere på praktiseringen av åpenhet i forbindelse med ansettelser i det offentlige.

Sivilombudsmannen vil se nærmere på praktiseringen av åpenhet i forbindelse med ansettelser i det offentlige. Dette opplyser ombudsmannen i et brev til Norsk Presseforbund og Norsk Redaktørforening.

Bakgrunnen for brevet er Presseforbundets klage over saksbehandlingen i ansettelser av ny direktør for Kulturrådet, der Presseforbundet mente Kulturdepartementet unngikk kravet om innsyn i søkerliste. Sivilombudsmannen avviste imidlertid klagen, og mente han ikke kunne behandle saken.
I et nytt brev til Ombudsmannen ba Presseforbundet om en ny vurdering av spørsmålet om behandling. Også Redaktørforeningen var i kontakt med ombudsmannen om dette. Etter en ny gjennomgang fastholder Ombudsmannen at han er avskåret fra å prøve denne konkrete saken, men opplyser at de nå vil ta «denne problematikken opp til nærmere vurdering på et mer generelt grunnlag.»