NSB ber om fritak fra offentlighet

I et eget brev til Justisdepartementet krever NSB å bli unntatt fra den nye offentleglova.

I et eget brev til Justisdepartementet ber NSB om å bli fritatt fra den nye offentlighetslovens virkeområde. Brevet innledes med en forsikring om at selskapet er positive til at omverden skal ha innsyn i statens kjøp av transporttjenester, og fortsetter med tre siders argumentasjon for hvorfor NSB bør unntas fra den lovfestede plikten til offentlighet.

NSBs hovedargument er konkurransehensyn. Selskapet mener videre at allmennheten har nok innsyn allerede, uten postjournal og uten retten til å kreve innsyn etter offentlighetsloven. Selskapet mener forøvrig NSB vil falle utenfor den nye lovens virkeområde, men ønsker å unntas gjennom forskrift for å få en endelig avklaring.
Les hele brevet fra NSB her.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *